Opwindend.Net
Datum: 30-04-2010
Stemmen: 7x
Cijfer: 5.0
Gelezen: 9875x
Lengte: Zeer Lang
Penis En Vagina
Door PeterB - Mijn Profiel Pagina

Het Geheim van de Scheepsbel

Lang geleden voer een snelle clipper over de oceaan. Het was de Mermaid, een hooggetuigde driemaster. De slanke, glanzend zwarte romp was met bladgouden biezen afgezet, en de dekhuizen glommen van de blanke lak. De zeilen, in het begin nog zuiver wit, vertoonden na een paar reizen in de zon een prachtige parelmoerglans zodat het schip al van ver te herkennen was.
Het verhaal ging, dat het schip behekst was. Overal waar het binnenliep, werd in de havenkroegen gefluisterd over opvallend snelle reizen, spectaculaire snelheden onder vol tuig tijdens vliegende stormen, en vooral over een wonderschoon, geheimzinnig gezang dat soms te horen was in het galmen van de scheepsbel, als bij acht glazen de wacht werd afgelost...
Op een dag wandelde Penis, een jonge matroos, in een Griekse havenstad langs de kade waar de Mermaid lag, toen de ankerwacht juist één glas gaf. Penis bleef staan kijken – en was verloren. Zijn blik gleed langs de vloeiende zeeg van de romp naar het boegbeeld, dat een bloedmooie zeemeermin voorstelde. Onder de vissenschubben herkende hij de intiemste details van haar albasten lichaam, ze baadde in een branding van gouden lokken, haar blik was zwoel en sensueel... Penis vergat alles, en liet zich drijven op een wolk van verliefdheid. In zijn hoofd zong ze een onverstaanbaar lied op de eeuwige melodie van de zee... onder twee oesterschelpjes deinde een zucht door haar heerlijke boezem... temidden van bezwerende gebaren lonkte haar hypnotiserende blik... haar staart zwaaide op het ritme van haar wiegende heupen... “Kom...” galmde haar fluistering om hem heen... volkomen weerloos stapte Penis aan boord, waar de bootsman hem uit zijn dromen hielp: “Zoek je een schip? Dit schip zoekt jou!” Hij ging voor naar de officiersverblijven om Penis aan te monsteren: “De ouwe wil met afgaand tij meteen weg, dus vlug een beetje!”
Die nacht raasde een hevige storm over zee. Penis stond op de uitkijk op het voordek, en genoot van de woeste elementen. Het buiswater dat over hem heen spoelde, deerde hem niet; hij voelde zich één met het voortjagende schip dat onder vol tuig naar de horizon snelde!
Penis had juist met het allemanseind een slag tegen de scheepsbel gegeven, toen een lichtgevende figuur over de reling klom. Hij kon zijn ogen niet geloven: het boegbeeld was tot leven gekomen! Haar gouden haar wapperde in de storm en het zeeschuim droop langs haar lenige lichaam... ze lachte naar hem, en begon hem schaamteloos te verleiden. Hij lette helemaal niet meer op de horizon: haar blinkende mond was het enige baken waarop hij zich nog richtte. Leunend tegen de kaapstander blies ze hem met smachtende blik een kusmondje toe... en begon zich uit te kleden. Schub na schub ontdeed ze zich van haar doorschijnende vissenhuid terwijl de deining van de oceaan door haar lichaam golfde... langzaam, heel langzaam, bijna kwellend traag nam ze de twee schelpen van haar borsten... de tepels streelden de zuivere rondingen met een zachte rode schittering... haar mond zakte losjes open, prevelde een woordloos liefdeslied... Penis werd geil van het parfum dat opsteeg uit haar navel... goudglanzend schaamdons glom tussen haar dijen... fonkelende vingertoppen gleden langs ranke rondingen... en met een sierlijke danspas van haar hemelslange benen stapte ze uit het schubbenvelletje.
Verrast door haar eigen naaktheid draaide ze zich verlegen om, keek verliefd over haar schouder... blozend schrok ze van zijn blik op haar wiegende billen, maar vurig verlangen overwon haar schaamte toen een wolk buiswater haar huid deed tintelen... ze sloot haar ogen en gaf zich met een diepe zucht over aan ontelbare druppeltjes die de intiemste plekjes van haar lichaam streelden... in vervoering danste ze gracieus over het dek, ze klom sierlijk als een acrobate door het tuig, zong mee met de mysterieuze muziek van de zee... haar spiegelbeeld glansde zacht in het natte dek...
De storm werd steeds heviger, woeste golven braken over het schip, maar Penis bleef op zijn post, verstijfd van verrukking stond hij bij de scheepsbel. Langzaam danste ze naar hem toe... ze kwam steeds dichterbij, deinend, heupwiegend, lonkend, een smachtende blik in haar ogen... ze hijgde, ze kreunde... zijn hele lijf huiverde toen ze hem aanraakte... ze fluisterde onverstaanbare lieve woordjes terwijl ze hem langzaam uitkleedde... haar vingernagels fonkelden, hij raakte bedwelmd door haar parfum... en gaf zich gewonnen. Ze omhelsde hem, hij nam haar in zijn armen... haar lichaam was de branding, zijn lichaam was het strand... hun eerste zoen was als laaiend vuur, hijgend en kreunend op het woeste ritme van het stampende schip verdronken ze in de eb en vloed van een stormachtige vrijpartij... ze schreeuwde, lachte en huilde tegelijk toen hij wegzonk in het weldadig warme bad van haar liefdesspagaat... hun orgasme kwam snel en hevig, ineengestrengeld tot een onontwarbare kluwen rolden ze over het dek... hun zaligheid duurde de hele nacht...
Tegen het eind van de wacht, toen de storm afnam en ze uitgeput en voldaan in het vinkennet lagen te deinen op golven van genot, verklaarden ze elkaar hun liefde. De meermin heette Vagina. Lang geleden was ze uit zeeschuim geboren en aangespoeld op een onbewoond koraaleiland midden in de oceaan. Ze had er alles wat haar hartje begeerde, maar voelde zich eenzaam en verlangde naar iemand om van te houden. Toen ze de Mermaid voor het eerst zag varen, was ze aan boord geklommen, maar ze had haar grote liefde niet op het schip gevonden. Ze zwoer dat ze op hem zou wachten, en al die tijd zou ze als boegbeeld met het schip verbonden blijven. Ze betoverde de scheepsbel: voortaan zou zijn magische klank het schip beschermen. Zodra Penis aan boord kwam, wist ze dat hij de ware was. Ze beloofde dat ze hem iedere keer dat hij ’s nachts wachtliep zou komen opzoeken zodra hij een slag met de scheepsbel gaf. Penis moest op zijn beurt beloven dat hij zijn hele leven op de snelle clipper zou blijven varen. Hij wilde niets liever...
Ze konden geen afscheid nemen, wilden geen afscheid nemen, maar moesten wel. Ze vrijden nog een laatste keer, hevig, hartstochtelijk, woest en vurig alsof hun leven ervan afhing... hun extase bereikte een volledig, nieuw hoogtepunt... met beide armen omklemde Vagina de kluiverboom, met beide handen greep Penis zich vast in het vinkennet... hun orgasme kwam nog eens, nog eens en nog eens, keer op keer, steeds opnieuw... ze kronkelden, ze spartelden, ze schreeuwden het uit van genot... en bezegelden hun eeuwige liefdesband, ondeelbaar en eindeloos als de oceaan zelf...
Met een laatste zoen rukten ze zich van elkaar los, waarna Vagina haar meerminpakje weer aantrok en haar vaste plaats onder de kluiverboom innam. Ook Penis kleedde zich weer aan en gaf opnieuw een slag met de scheepsbel; hij werd afgelost als uitkijk en ging te kooi. Maar hij kon de slaap moeilijk vatten: de deining van het schip golfde door zijn gepassioneerde lichaam, even eindeloos als het orgasme dat Vagina hem had laten beleven... hij draaide en woelde, zijn hangmat slingerde... hij droomde en droomde...
Zo begon een lange, gelukkige tijd. Overdag was Vagina het prachtige, maar levenloze boegbeeld, dat onbeweeglijk voor zich uit staarde, hoewel ze steeds mooier leek te worden. Als een van de zeelui met de voorzeilen bezig was, liet ze hem ongemoeid. Maar ’s nachts, als Penis op de uitkijk stond en zachtjes een slag tegen de scheepsbel gaf, kwam Vagina in het diepste geheim bij hem. Het hele dek was hun speelplaats, van kluiverboom tot broodwagen, van nagelbank tot bramra, van kaapstander tot stuurwiel, van reling tot zaling, hij nam haar, overal waar ze zich aan hem gaf. Hoe zwaarder de storm loeide, hoe hoger hun liefdesvuur oplaaide; hoe wild ze ook tekeer gingen, niemand die hen zag of hoorde: de betovering van de scheepsbel was de volmaakte dekmantel voor hun hartstocht, zodat de andere zeelieden nooit achter hun geheim kwamen.
Niet alleen Penis en Vagina, ook de rest van het scheepsvolk, ja het hele schip was gelukkig: sinds Penis was aangemonsterd leek het wel of de reizen steeds voorspoediger werden. Rijk beladen maakte de Mermaid de ene recordreis na de andere. Penis bleef erop varen en groeide uit tot een geweldige zeebonk, onbevreesd voor de zwaarste stormen. Tijdens de meest hachelijke nachten bood hij steevast aan op de uitkijk te gaan staan, tot grote opluchting van zijn nietsvermoedende scheepskornuiten die hem daarom zeer bewonderden. Hij bewaarde al die tijd zijn grote geheim in zijn hart, en nam het mee over alle wereldzeeën, rond de gevaarlijkste kapen, door vliegende stormen, in eindeloze blaktes, naar de verste uithoeken van de aardbol...
Op een kwade nacht sloeg het noodlot toe. Tijdens de zwaarste storm sinds mensenheugenis stond Penis weer als een rots in de branding op de uitkijk... naar zijn geliefde Vagina. Onder hypnose van haar geheimzinnige gezang werd hij bloedgeil van het liefdesparfum dat met de storm meehijgde. Zijn liefdeszwaard begon te tintelen toen ze verscheen, zwevend in een aureool van gouden lokken, druipend van het zeeschuim... hij had nog nooit zo genoten terwijl ze zich voor hem uitkleedde, haar dans was nog nooit zo sensueel... en ook Vagina voelde zich verleidelijker dan ooit, haar lichaam was een en al zintuig... kreunend deinde ze op hem af... heupwiegend, lonkend met haar navel besloop ze haar prooi... haar blinkende mond hing losjes open, hijgend, smachtend met halfgesloten ogen likte ze geil langs haar lippen terwijl ze steeds dichter om hem heen danste... zoutkristallen fonkelden als blinkertjes op haar natte rondingen in de gloed van haar gouden haar... haar borsten zwollen van genot toen hij ze in zijn handen nam... hij likte aan haar twinkelende tepels, dronken van de kersenlikeur kneedde hij gretig haar zachte billen... kreunend beklom ze de rots van zijn gestalte, en grommend als een roofdier viel ze aan. Wild scheurde ze zijn kleren van zijn lijf, handenwringend trok ze zijn vlammende liefdeszwaard... hij kronkelde machteloos terwijl ze met hem paaldanste onder een fontein van liefdesschuim... briesend duwde hij haar tegen de kaapstander, haar fonkelende nagels trokken sporen in zijn schouders toen hij haar met zijn spuitende liefdeszwaard doorboorde... ze ontving hem wijdbeens in de peilloze diepte van haar vrouwelijkheid... haar borsten dansten terwijl hij stootte en stootte, als een wilde furie liet ze zich berijden, haar benen omklemden zijn heupen... orgasme na orgasme golfde door haar lichaam, kronkelend, spartelend liet ze hem begaan... zelfs zijn ballen zonken weg in haar soppende onderbuik, ze kreunde, kermde, gilde toen haar kut overstroomde... ze begonnen elkaar in te zepen, schuimend en soppend masseerden ze elkaars rondingen, tot in hun intiemste plekjes... hun geile tongzoen glibberde, het zwaard van de liefde werd langer en langer... hij neukte haar tot in haar keel, ze kokhalsde en schuimbekte... haar hele lichaam glibberde in zijn graaiende handen toen ze hevig begon over te geven; daardoor nog verder opgegeild, dook hij diep in haar soppende, schuimende rondingen die hem bijna de adem ontnamen... de liefdesolie spoelde over het dek, liep de spuigaten uit, mengde zich met de oceaan... het schip ging tekeer, de storm loeide, de oceaan kolkte, maar boven alle natuurgeweld brulde het allesverzengende liefdesvuur... het hypnotiserende paringsritme van hun woeste orgasmekreten verwaaide met het liefdesschuim in de storm, rollend en glijdend over het dek glommen hun lichamen van het buiswater dat over hen heen stoof, maar ze voelden slechts elkaars liefkozingen, kussen, strelingen en omhelzingen... ze bereikten hoogtepunt na hoogtepunt... golf na golf... vlaag na vlaag... orgasme na orgasme... ze gingen zo hartstochtelijk in elkaar op, dat ze door het wilde stampen van het schip al vrijend overboord sloegen.
Niemand heeft hen daarna ooit nog teruggezien, evenmin als de rest van de bemanning: de betovering van de scheepsbel was verbroken, en de prachtige clipper is nog diezelfde nacht met man en muis vergaan, ten onder in de peilloze diepte... slechts de gescheurde kleren van Penis en het ragdunne meerminnenhuidje van Vagina werden aan een verlaten strand teruggevonden, innig samengevlochten, als stille getuigen van een liefde die te mooi was om te blijven bestaan...
Maar de twee geliefden hadden geluk: ze spoelden aan op het onbewoonde eiland waar Vagina was geboren en dat op geen enkele zeekaart voorkomt. Het werd hun Liefdeseiland midden in de onmetelijke oceaan. Ze hadden niets, alleen elkaar, en daarom leefden ze van de liefde. Hun lichamen pasten zich volmaakt aan aan een levenswijze vol zinnelijk genot, waarbij ze elkaar al vrijend in leven hielden: hun geslachtsorganen ontwikkelden zich tot ware ‘liefdeszintuigen’, en hun liefdesspel groeide uit tot een paradijselijke paringsdans die steeds ontaardde in een wellustige orgie. Hun orgasme was zo hevig dat ze verdronken in een bad van schuimend zaad. De liefdesolie loste ten slotte op in de oceaan, waarna de branding hun lichamen steeds opnieuw boetseerde uit de schuimende massa. Sindsdien ontmoeten Penis en Vagina elkaar steeds weer; elke keer bloeit hun liefde opnieuw op, en zo leven ze nog lang en gelukkig...

Wil je weten hoe het Penis en Vagina op hun Liefdeseiland verging? Lees dan verder!
Het verhaal, hier verteld door Penis, is opgebouwd uit onderling inwisselbare hoofdstukken waarvan begin en eind naadloos op elkaar aansluiten, zodat de lezer/verteller zijn eigen verhaal kan samenstellen, even eindeloos en gevarieerd als het liefdesspel van Penis en Vagina zelf...

Maagdelijk als nieuw perkament strekt het strand zich voor me uit. Zeelucht mengt zich met bloemengeur, het ruisen van de branding zingt de melodie van het getij. Palmen buigen voor de westenwind en rotsen houden eeuwig stand.
“Penis...” haar fluistering bloeit op uit de wind en galmt in mijn tollende hoofd. Ze was mooi, zo mooi... slechts gekleed in schoonheid... we vielen samen overboord... en nu ben ik... waar ben ik?
Strompelend ga ik op verkenning uit. Het eiland om mij heen draagt sporen van haar aanwezigheid. De vochtige warmte van haar kruis hangt sensueel tussen de wuivende palmbomen, hemelslang, lenig, wijdbeens... ik voel de streling van haar omhelzing in de branding... het zonlicht is even goud als haar lokken, en de duinen volgen haar volmaakte rondingen, die loom lijken te deinen op ons zwoele paringsritme... een idyllisch vennetje lijkt op haar navel, omringd door de zachte, zomerwarme glooiingen van haar buik... de zeewind voert het sensuele aroma van haar borsten mee, en in vlagen herken ik haar adem, alsof haar smachtend zuchten op en neer gaat met de branding die haar heerlijke lichaam opnieuw boetseert uit het schuim van de liefde... ik droom weg... ik hoor haar roepen: “Penis... oh, Penis... oh schat... waar ben je...”

“Oh liefste...” galmt het om me heen... mijn blik zoekt en zoekt... en opeens zie ik haar liggen op de vloedlijn. Ze rolt loom door de branding die haar figuur liefkoost, het schuim spoelt weldadig om haar heerlijke vormen, de natte glans glimt mij tegemoet. Feestelijk getooid met sieraden uit de pure natuur betovert ze me met haar spiegelende lippen, lonkende navel, fonkelende nagels en twinkelende tepels, en de zachte lentebries voert het aroma van kersenlikeur met zich mee als ze in haar bad verleidelijk voor me danst. Ze laat zich bespelen door het loom heen en weer rollende zeeschuim, dat haar lichaam hult in een zwierige mantel, die steeds oplost tot een ragdunne sluier... net voordat een nieuwe golf haar omspoelt, verschijnt ze in haar volle, kwetsbare naaktheid... ik ben meteen verliefd, oh wat is ze mooi... zo mooi, slechts gekleed in schoonheid... Ik kan niet anders, wil niet anders dan naar haar toe om haar van dichtbij te bekijken.
Als ik haar nader, komt ze overeind. Volkomen ontspannen, schaamteloos als de opkomende zon rijst haar naaktheid uit de branding. Haar weelderige vormen glanzen in het strijklicht, en druipend van het schuim dat langs haar ranke figuur loopt, rekt ze zich met sierlijke bewegingen eens heerlijk uit... en mijn fantasie slaat op hol. Mijn handen voelen wat zij voelt, als haar vingertoppen heel langzaam, sensueel over haar lichaam glijden en ze zich zo ontdoet van het schuim waaruit ze is geboren. Ze lacht zwoel naar me, maakt een kusmondje... ze wenkt me onweerstaanbaar dichterbij en sleept me mee in een wonderschone naaktdans. Ze wiegt met haar heupen, golft en wiekt sierlijk met haar armen, zwaait gracieus met haar benen, gooit ze hoog de lucht in, wentelt en draait, knielt neer, buigt en strekt, voorover, achterover, en voortdurend streelt ze zichzelf over haar mooiste plekjes... ze staat weer op, het water spat glinsterend op rond haar sierlijke danspassen, het schuim glijdt soepel tussen haar billen, het glanzend profiel van haar borsten deint op het ritme van haar ballet... en ik voel bijna zelf hoe de zuivere ronding zachtjes meegeeft als ze met haar fonkelende nagels langzaam rondjes om de tepels maakt... ze geniet met volle teugen van haar schoonheid, voelt zich mooi, zich volledig bewust dat ik naar haar kijk, en kijk, en kijk...
Langzaam raakt ze in vervoering door de muziek van de zee waarin ze wijdbeens neerknielt. Kleine brandinggolfjes spelen rond haar dijen, strelen haar tussen haar billen, in haar kruis... ze geniet, geeft zich over aan het heerlijke gevoel... ze lijkt te dromen, op te gaan in een erotisch visioen... ze reikt naar haar onderbuik, golvend en deinend op het ritme van de zee, haar mond losjes openhangend... ze hijgt, likt langs haar blinkende lippen, haar ogen gesloten... haar sierlijke, sensuele bewegingen zijn voorboden, ik durf nauwelijks te vermoeden waarvan...
Als ze de laatste schuimvlokken met een vloeiende handbeweging tussen haar billen uitstrijkt en verliefd naar me lonkt terwijl ze een druppeltje uit haar navel pinkt, wandelt ze het strand op. Het decor van ons Liefdeseiland omlijst de weerspiegeling van haar paradijselijke gestalte in het natte zand. Twee wuivende palmen vormen een hart om haar heen. Ze lacht naar me, en gracieus, atletisch stappend, bijna slenterend komt ze op me af, haar handen sensueel in haar zijden. Haar ogen zijn parels uit de zee van de liefde, ze kijkt me aan, hypnotiseert me, betovert me met haar verschijning... ik kan niet ontsnappen, wil niet ontsnappen. Ze laat haar blinkende mond losjes openhangen, en met verleidelijke blik zweeft ze langzaam dichterbij, gedragen door een heerlijk aroma van de meest exotische vruchten dat voor haar uitgaat in de zoele zeewind. Haar navel lonkt naar me op het ritme van haar wiegende heupen, sensuele schaduwen strelen ranke rondingen, haar tepels, vinger- en teennagels fonkelen, zacht glanst haar donzig gouden kruis, en een stortvloed van gouden lokken danst om haar onweerstaanbaar naderende figuur. Zo vult ze mijn gezichtsveld en verdwijnt de zee van de liefde steeds meer naar de achtergrond.
Het zwaard van de liefde begint heerlijk te tintelen, strekt zich langzaam naar haar uit... ze komt steeds dichterbij... haar oogopslag is betoverend, zelfs haar wimpers fonkelen... ik ben niet meer tot bewegen in staat... ze lacht naar me, en fluistert: “Dag schat... ik ben Vagina... ben je ook lekker bloot?... Wat heerlijk...” ze heft haar armen, spreidt haar dijen, geeft zich over aan de aanraking van de wind en de zonnestralen... ze sluit haar ogen, genietend van de streling langs de intiemste plekjes van haar lichaam... ze zucht diep als ze voelt hoe haar borsten zwellen... haar tepels tintelen... ze wenkt me dichterbij: “Wil je met me dansen?...” ze draait langzaam rond, golvend met haar buik, wiegend met haar billen kijkt ze verliefd over haar schouder... “Kom maar...” Haar gouden lokken dansen rond haar heerlijke figuur... heupwiegend deint ze naar me toe... “Laat je maar strelen... heerlijk strelen... door de wind... de levensadem van de oceaan...” ze komt in haar volle lengte tegen me aan staan... haar geurige nabijheid bedwelmt me... ze draagt niets... niets dan het sensuele aroma van een lange, warme zomer vol liefde... haar tastbaarheid is onweerstaanbaar, haar alomtegenwoordigheid onontkoombaar... “Wil je me?” hijgt ze, “Kom maar... Zeg dat je me lekker vindt... laat je verleiden... geef je maar over...” ze likt langs haar blinkende lippen, haar gouden haar daalt over ons beiden neer, omhult ons met een bruidssluier, en dan... verdrink ik in de opkomende vloed van haar omhelzing, gewichtloos, naakt, geurig, weldadig warm wolkt ze zuchtend om me heen, ik verdwaal in zachtjes deinende glooiingen waartussen mijn nieuwsgierige handen vanzelf op zoek gaan naar haar borsten, schouders, billen, benen... zachtjes kreunend laat ze me begaan, ze geeft zich over... “Jaaahhh... jaaahhhhh...” galmen haar zuchten in de ruimte om ons heen, heel haar lichaam streelt en bespeelt me, even teder als de zeewind... en dan glibbert een warme, happende klodder kersenjam over mijn gezicht en kronkelt een druipende honingtong mijn mond binnen. Ik zink steeds dieper weg in het deinend warme bad van haar naaktheid... ik zweef in de bedwelmend geurige wolk van haar gewichtloosheid... ze glijdt, ze druipt, ze vloeit om me heen, een golf van liefdesbalsem... waarna ten slotte haar vingertoppen het zwaard van de liefde vinden. Mijn kruis ontspant, ik word licht... en geef me over.
Ze lacht naar mij, hypnotiseert me... ze sluit haar ogen, haar mond zakt losjes open... Heupwiegend daalt ze langzaam af, knielt gracieus wijdbeens neer... haar tepels spelen met het zwaard van de liefde... haar borsten rollen over mijn buik, huiverend onder de aanraking van haar bruidssluier voel ik haar beide handen met sierlijke, tedere bewegingen in mijn kruis spelen en strelen... het zwaard van de liefde wipt... wipt... ze likt sensueel langs haar lippen, komt dichterbij... Haar adem is warm als ze hijgend haar tong uitsteekt, vlakbij de punt... zachtjes kreunend streelt ze mijn ballen... en dan hapt ze toe... haar blinkende lippen sluiten zich... ze glijden op en neer... op... en neer... op... en... neer... haar tong glinstert, proeft aandachtig... gelukzalig lachend laat ze het zwaard van de liefde balanceren op het puntje... ze likt en likt... hapt en hapt... sabbelt en liefkoost... kreunt en hijgt... ik voel mijn onderbuik opengaan... mijn orgasme komt...
Net als ze weer toehapt, kan ik het niet meer houden. Ik voel een heerlijk warme scheut in mijn kruis, en dan vult haar smachtende mond zich met een romige stroom liefdesolie. Met een lach van pure wellust laat ze haar losjes openhangende mond langzaam vollopen, waarna het romige schuim over haar blinkende lippen stroomt, langs haar wangen, hals, schouders... met haar vingertoppen balsemt ze de zachte rondingen van haar borsten, maakt kleine kringetjes rond de tepels, terwijl ze haar gezicht zachtjes kermend overgeeft aan een heerlijke massage, spuitend en schuimend bespeelt het zwaard van de liefde haar fijne trekken, rollend, glijdend, soppend... ze hijgt en kreunt, likt langs haar lippen en neemt opnieuw het zwaard van de liefde in haar beide handen... het spuit en spuit... hijgend zeept ze het helemaal in, met tedere vingerbewegingen, haar nagels fonkelend tussen druipend schuim... en dan hapt ze weer toe, ze verzwelgt me tot in haar keel, dorstig, gulzig, smachtend likt ze aan mijn ballen, ik voel haar gekreun tot in mijn buik, ik zak door mijn knieën... en val aan haar voeten.
Ze lacht naar me, nog na hijgend, en buigt zich met druipend gezicht onweerstaanbaar over me heen. De sensuele nabijheid van haar borsten glanst in het gouden schemerlicht onder de sluier waarmee ze me overvleugelt... kreunend geeft ze zich over aan de tedere streling van de gouden waas over haar warme, geurige lichaam... met speelse vingertoppen laat ze haar tepels dansen, vlakbij mijn tong... “Vond je het fijn, schat?” fluistert ze, “Kom je lekker bij me?...” prevelt haar blinkende mond onder haar halfgesloten ogen... haar wimpers fonkelen, haar geurige, bijna hoerige parfum hijgt me tegemoet tussen haar deinende borsten... gestreeld door de rode schittering van haar tepels zwellen ze van genot als mijn vingers de volmaakte rondingen volgen, glimmend, druipend van de liefdesolie... ik maak rondjes om haar fonkelende tepels...
“Oh wat heerlijk...” zucht ze, ze sluit haar ogen, haar mond zakt losjes open... “Neem me bij mijn borsten... laat ze zwellen in je handen... laat mijn tepels tintelen...” ik volg haar deinende, ranke rondingen, en kom overeind. Vol overgave heft ze haar armen, ze likt langzaam langs haar lippen... “Ik ben heerlijk zacht... streelzacht... zo zacht als het schuim van de zee... waaruit ik ben geboren...” Haar lichaam golft tegen me aan, en ze fluistert: “Streel me... streel mijn hele lichaam... voel je hoe zacht ik ben?...” Langzaam spreidt ze haar benen, ze vangt me tussen haar dijen... het zwaard van de liefde daalt voorzichtig neer in de warme geborgenheid van haar gouddonzen kruis... “Oh schat...” hijgt ze, “oh liefste... ik wil met je vrijen... eindeloos vrijen... alleen maar vrijen... vrijen... vrijen...” galmt ten slotte haar hijgende stem in de ruimte... ze wiegt met haar heupen, kust me met haar navel... met hooggeheven armen laat ze haar borsten zachtjes over mijn gezicht rollen, haar tepels strelen mijn wangen... “Hhhhhaaaaaahhh... hhhaaaaahhhhh...” ze likt sensueel langs haar lichtgevende lippen... “Hier...” kreunt ze, “voel je mijn borsten?... Mijn heerlijke borsten... Vind je ze mooi?... Vind je ze lekker?... Ruik je me?... Ruik je mijn heerlijke, hoerige parfum?... De balsem van de liefde?... Proef maar... lik maar aan mijn tepels... laat ze maar heerlijk smelten op je tong... ruik je de kersenlikeur?... Lik me... oh schat, lik me... toe...” haar tepels strelen mijn tong, dronken van het aroma neem ik haar bij haar billen... het zwaard van de liefde streelt haar onderbuik, zijdezacht, weldadig warm... onze lichamen deinen loom in wat een zalig paringsritme belooft te worden... een nieuwe, langzame, tedere omhelzing... onze handen zoeken, tasten... met onze vingertoppen bespelen we elkaar, kruis aan kruis... “Oh schat...” hijgt ze, “ik ben heerlijk zacht... ik heb zachte billen... warme borsten... lange, slanke benen...” ze overweldigt me, haar lichaam deint, golft, wolkt om me heen, vochtig warm, puur als zijde... “Hhhhhaaaaaaahhhh...” hijgt ze, likkend langs haar lippen, haar mond blinkt, vlakbij... “Oh liefste... neem me lekker bij mijn billen... graai zachtjes in mijn kruis... streel me... overal... tussen mijn billen... langs mijn benen... mijn onderbuik... mijn borsten... ik geef me over... hier... voel je me?... Voel je mijn heerlijke naaktheid?... Toe maar, voel maar... jaahhh... jaaaahh... hhhaaaaahhhh... voel je hoe bloot ik ben?... Ik ben bloot... helemaal bloot... helemaal... blllloooohhhhoooohhhhooooohhhhhttttt...” en zo verliezen we ons opnieuw in elkaars naaktheid, golvend, glijdend, kronkelend, hijgend, hunkerend naar elkaar... haar lichaam kolkt, spoelt, golft om me heen... “Kus me...” hijgt ze, en dan wordt ze wild, ze valt me aan, bestormt me, beklimt me, verslindt me... “Oh, liefste, toe... kus me, kus me... jaaahhh... jaaaaahhhhh...” haar mond verlicht mijn gezicht en bedruipt me met een hartstochtelijke tongzoen, ik laat me door haar verzwelgen, ik verdrink in haar, ga ten onder in een wervelstorm van strelingen, omhelzingen, liefkozingen, kussen...
Hijgend van hartstocht neemt ze het zwaard van de liefde opnieuw bij de hand, op ontdekkingsreis door haar pure natuur, haar schoonheid die geen kleding nodig heeft dan de fonkeling van natuurlijke sieraden die haar figuur beschijnt. In een sensuele kronkeldans laat ze haar lichaam bespelen, temidden van haar sierlijke bewegingen verkent het zwaard van de liefde ieder plekje dat ze aanbiedt... het begint opnieuw te tintelen, wordt warm, strekt zich... en giet gul zijn liefdesolie uit. Gracieus buigend en wentelend laat ze zich helemaal balsemen, tot haar rondingen glanzen in het gouden licht van haar wolkende bruidssluier. Verleid door het ritme van haar wiegende heupen maak ik rondjes om haar navel, haar borsten zwellen van genot als ik langzaam kringetjes rond de tepels maak...
“Ohwww...” kermt ze zachtjes als ik langzaam afdaal, langs haar flanken, over haar rug, tussen haar billen, langs haar benen, oh, die heerlijke, hemelslange benen... wijdbeens torent ze hoog boven me uit, opkijkend langs haar glanzende rondingen raak ik gehypnotiseerd door het spel van sensuele schaduwen over haar lenig dansende lichaam waaromheen haar gouden lokken wijd als vleugels uitwaaieren... haar gouden kruis wiegt vlak boven me heen en weer op het ritme van haar lonkende navel, heen en weer, heen en weer... “Toe maar...” fluistert ze, “lik me... met je tong... lik me met je heerlijke tong... lik me, lik me...” galmt het om me heen... ze spreidt haar dijen... ik kan niet aan haar verleiding ontsnappen... haar kruis wiegt en wiegt, steeds dichterbij... haar warme dijen nemen me gevangen... mijn tong strekt zich verlangend naar haar uit... wordt binnengelaten...
“Lik me... lik me... ja... ja... oh, ja... ah... ah... ah... hhhahh... hhhaaahhh... hhhaahhh...” hartstochtelijk kreunend duwt ze haar kruis in mijn gezicht... “JaaaaaahhhhhaaaaaaaahhhhhhAAAAAAAAHHH !!!!!” en ik laat me bezitten. Hijgend knielt ze over me heen, zachtjes deinend masseert haar kruis mijn gezicht, en mijn tong likt en likt... ik kijk op langs haar torenende, golvende lichaam dat zich gulzig tegoed doet aan pure wellust. Mijn handen reiken omhoog, volgen haar heerlijke figuur... ze heft uitnodigend haar armen en laat zich strelen, masseren, boetseren, overal, op ieder plekje... ze kijkt met halfgesloten ogen en fonkelende wimpers op me neer, lonkt naar me met haar navel... ze bespeelt haar tepels, haar dansende borsten... “Ah... ah... ah... ah...” kreunt ze, haar mond losjes openhangend likt ze geil langs haar lippen... heupwiegend legt ze haar hoofd achterover, haar borsten zwellen in mijn handen, haar tepels sidderen, haar genot stijgt en stijgt, steeds hoger en hoger, onafwendbaar, naar een zalig hoogtepunt... een wilde wipstoot laat haar lichaam golven, een luide kreet klinkt over het strand... nog een wipstoot, ze gilt het uit... en zakt kronkelend van puur genot in elkaar zodat haar deinende, warme rondingen me bijna mijn adem ontnemen. Kermend geniet ze van haar orgasme, haar dijen glijden liefdevol om me heen... ik streel haar warme billen, en haar onderbuik ligt koesterend tegen me aan, het gouden dons glanst zacht in de schemering... haar deinende navel vult mijn gezichtsveld, wil me kussen, kussen...
De golfbeweging van haar heupen is nog voelbaar als ze langzaam van me afglijdt. Haar volmaakte figuur is één met het paradijselijk decor van ons Liefdeseiland, als ze liggend op haar rug een kusmondje maakt terwijl ze langzaam zichzelf streelt met sierlijke, sensuele handbewegingen, wijdbeens deinend, kronkelend, wipstotend, zuchtend, hijgend, kreunend van hartstochtelijk verlangen... zwierig als een ballerina rolt ze overeind tot kleermakerszit, haar bruidssluier daalt over haar neer... ze lonkt naar me over haar schouder, haar mond losjes openhangend, langzaam likkend langs haar blinkende lippen, haar ogen halfgesloten... haar vingertoppen volgen haar volmaakte rondingen terwijl ze soepel wijdbeens op haar knieën gaat zitten, hijgend laat ze haar heupen sensueel golven op de deining van de liefde... wiegend met haar billen buigt ze voorover, een en al verleiding... ze biedt me opnieuw schaamteloos de warme tederheid van haar kruis... het zwaard van de liefde laat zich vangen in het onweerstaanbare ritme van haar heupen... stuurloos speelt het door het gouden dons, tintelend, wippend en druipend van de liefdesolie glijdt het moeiteloos heen en weer tussen haar billen... “Haaaaaaaaahhhh...” kreunt ze, geil likkend langs haar lippen als ik haar heupen, billen, onderbuik inzeep... soppend en druipend zwellen haar borsten in mijn handen, haar tepels twinkelen... ze komt soepel overeind en laat haar hoofd achterover hangen op mijn schouder... ik hap teder in haar hals, graai in haar kruis, masseer zachtjes haar borsten, mijn vingertoppen maken kringetjes rond de tepels... hijgend leunt ze ontspannen tegen me aan, het zwaard van de liefde nestelt zich tussen haar billen, glijdt zachtjes soppend op en neer... op en neer... ze ondergaat mijn massage zuchtend, hijgend, kreunend met openhangende mond en gesloten ogen... haar lichaam glimt, druipt, sopt helemaal van de olie, haar navel lonkt, haar lippen spiegelen, haar tepels twinkelen van plezier... en haar vingernagels fonkelen in hetzelfde rood als ze mijn handen voorgaan terwijl ik haar inzeep, steeds opnieuw verdwaal ik in de doolhof van zachte glooiingen waartussen een sensueel, hoerig aroma me in onzichtbare nevels meevoert door de schemering van haar intiemste plekjes...
Ze wentelt zich in mijn strelingen, deinend, dansend, kronkelend, badend in de liefdesolie, haar gezicht volkomen in extase... “Haaaaahhhhhhaaahhhhhhhhhaaahhhhhhhhh...” kreunt ze, als ze haar lichaam laat golven op het ritme waarin ik met haar meebeweeg en haar bespuit met een fontein van liefdesolie... ze omhelst me opnieuw, kruipt zuchtend bij me op schoot, hijgend, kreunend verzwelgt ze me in haar lichaam, soppend, glijdend, glibberend, ze streelt me met haar bruidssluier, een happende klodder kersenjam glibbert over mijn gezicht en haar druipende honingtong kronkelt mijn mond binnen, haar adem kriebelt beurtelings op mijn wangen, haar gekreun doortrilt mijn gezicht, alles om mij heen streelt en kust en laat zich strelen en kussen, naakt, geurig, zacht soppend in de liefdesolie, zwevend in een kolkende wolk van gouden lokken... “Hhhhhhaaaahhh... hhhhaaaahhhhhh...” galmt haar stormende hartstocht om ons heen...
“Oh schat...” lispelt haar lichtgevende mond vlakbij, “ik wil met je neuken... oh, ik wil met je neuken... neuk me... oh liefste, neuk me... neuk me...” de branding speelt om onze heupen en dijen, ze verzwelgt me weer in een eindeloze tongzoen... “Ik spreid voor jou mijn benen... mijn hemelslange benen... en ik laat je binnen... tot in het diepst van mijn vrouwelijkheid...” Bij die gedachte likt ze langzaam, sensueel, bloedgeil langs haar blinkende lippen... “Mijn kut zal je verzwelgen... helemaal... mijn kut is zo diep... eindeloos diep... van mijn kruis tot mijn keel... ik ben een en al kut... oh schat... ik ben jouw geile kut... jouw bloedgeile kut... ik wil neuken... neuken... eindeloos neuken... lekkere lul... oh, ja, ja, ja... heerlijke geile lul van me... ik wil je orgasme... ik smacht naar je orgasme... jouw eindeloos orgasme...” smeekt ze met openhangende mond en halfgesloten ogen, en steeds onderbroken door kleine, sappige knabbelkusjes laat ze haar fantasie de vrije loop: “ik wil de liefdesolie voelen druipen... als je zachtjes bij me naar binnen glijdt... heel langzaam... steeds dieper... dieper en dieper... spuitend... schuimend... soppend... tot onze heupen elkaar zachtjes strelen... heel zachtjes... en ons kruis één wordt... oh liefste... oh, heerlijke geile lul van me... trek je zwaard... trek het zwaard van de liefde... neuk me... oh schat, neuk me... Ik smacht naar je orgasme... neuk me... steek toe... doorboor me... spuit me vol... overvol... laat me soppen... heerlijk soppen... in jouw... eindeloos... orgasme...”
Weer een tongzoen, haar lichaam golft en deint, mijn handen volgen de wiegende rondingen van haar billen, het zwaard van de liefde streelt haar zachtjes in haar kruis... “Oh liefste... wat heerlijk... ik ga open... helemaal open... ah... ah... ah... oh schat... ik word geil... neem me... ik geef me over... helemaal... toe schat, neem me... oh, lekkere lul van me... ik voel me geil... oh, ik voel me zo geil... zo heerlijk geil... hhhhaaaahhhh... hhhhaaaaaahhhh...” ze duwt haar borsten in mijn gezicht, zachtjes kermend golft ze op ons paringsritme, ze likt langs haar lichtgevende lippen, haar mond losjes openhangend... “Kus me...” hijgt ze, “oh liefste, kus me...” onze heupen strelen elkaar... ze likt langs haar lippen als ze voelt hoe er schokken door mijn onderbuik gaan, en hapt opnieuw toe, een nieuwe, hartstochtelijke, geile tongzoen, sappig, druipend, gulzig... haar bruidssluier hangt als een waas om ons heen... het zwaard van de liefde wipt en wipt... langzaam spreidt ze haar hemelslange benen, legt teder haar dijen in mijn zijden, kruist haar kuiten achter me... en laat me heupwiegend binnen in de peilloze diepte van haar vrouwelijkheid. Kreunend weekt haar mond zich langzaam los, ontspannen openhangend terwijl haar hoofd achteroverzakt; vol overgave heft ze haar armen, deinend op golven van genot laat ze haar borsten zwellen, ze hijgt, likt langs haar lippen, haar ogen gesloten in een lach van pure wellust... “Oh schat... oh wat kom je diep...” kreunt ze, “oh wat heerlijk... dieper, oh, dieper... neuk me... helemaal... zo diep als je kan... tot in mijn keel... dieper, dieper... oh, neuk me, oh, neuk me... ja... ja... oh... ja... heerlijke... bloedgeile lul!” “Lekkere kut...” fluister ik, “heerlijke, geile kut...” ik streel zacht haar billen, haar glimmende, zwellende borsten... langzaam trekt een sensuele golfbeweging door haar lichaam, haar navel lonkt, haar heupen wiegen, haar borsten deinen, haar tepels dansen fonkelend rond mijn tong... “Oh liefste, neuk me, neuk me, toe...” snikt ze bijna, haar warme onderbuik verleidt me, daagt me uit tot heerlijke wipstoten... “Ja! Ja! Ja!” roept ze met overslaande stem, steeds heftiger en sneller op en neer dansend met deinende borsten en hooggeheven armen... “Geile kut!” roep ik, wipstotend bij ieder woord, “Geile lul!” kaatst ze terug als ons kruis één wordt, ons schaamhaar zich vervlecht en zelfs mijn ballen in haar wegzinken, zachtjes glibberend en soppend in de liefdesolie, rollend in het donzig zachte goud, heen en weer, heen en weer... tot ons orgasme niet langer houdbaar is.
“Oh liefste...” hijgt ze, “hoor je me soppen?... Voel je hoe mijn kut je verzwelgt?...” smachtend hapt ze naar me, onze tongen strelen elkaar, langzaam, aandachtig... happend sabbelt haar gulzige kut aan het zwaard van de liefde dat steeds dieper in haar lichaam reikt... het wordt warm, begint te gloeien, te smelten... te spuiten... “Ja, ja, oh, ja... toe maar... spuit maar... schenk me je orgasme... ah... ah... ah... oh... ja... ja... jaaaaaahhhhhh...” zucht ze, als een golf liefdesolie haar smachtende lichaam binnenglijdt, zich als bloed door haar sponsachtige binnenste verspreidt... ze geeft zich ontspannen over aan haar genot, golvend en deinend... ik streel haar borsten die deinend en zwellend mijn hele blikveld vullen als mijn tong langs haar hals glijdt, kronkelend over de zachte glooiing op zoek naar haar tepels... kersenlikeur smelt op mijn tong, ik word dronken van het aroma... haar borsten strelen mijn gezicht... haar geile gekreun galmt om ons heen... ik voel de liefdesolie eindeloos stromen terwijl we elkaar zachtjes berijden, wijdbeens volgt ze me met haar heupen... golvend zwelgen we in het hypnotiserende ritme van onze zaligheid... we blijven maar deinen, deinen, deinen... orgasme na orgasme na orgasme...
Kreunend zakt ze langzaam achterover tot haar armen ontspannen langs haar hoofd liggen, dat heen en weer rolt in de stralenkrans van haar gouden haar, meegevoerd in het lome ritme van de branding. Mijn orgasme stroomt onophoudelijk, ons paringsritme plonst in de kleine brandinggolfjes, en ze ontvangt me heupwiegend, kronkelend, stuiterend, spartelend van genot, haar gezicht een en al gelukzaligheid... opeens geeft ze een kreet... en stroomt over.
Ons kruis sopt en glibbert zacht als wellustige wipstoten en sensuele schokgolven door onze lichamen gaan en een stroom van romig, weldadig schuim zich een weg zoekt tussen onze loom deinende heupen. Kronkelend als een heerlijke hoer verleidt ze me om haar lichaam te masseren, in te zepen, te balsemen met onze rijkelijk vloeiende liefdesolie. Het zwaard van de liefde wordt langer en langer, en nestelt zich behaaglijk tussen zachtjes deinende vormen, als ik haar berijd en dieper en dieper neuk... in ons lome, tedere paringsritme glijdt het soepel op en neer... op en neer... steeds dieper... tot in haar keel. Met een wilde wipstoot geeft ze toe aan een nieuw orgasme, kreunend en kokhalzend spert ze haar mond open, ze steekt haar tong uit... haar lach is een en al wellust, ze likt geil langs haar blinkende lippen... en dan geeft ze hartstochtelijk over. Ze neemt een weldadig schuimbad in de liefdesolie die al haar rondingen laat glimmen. Uitdagend lacht ze me toe, ze maakt een kusmondje en masseert haar druipende, kronkelende lichaam... haar benen zwaaien sierlijk door de lucht, kruisen zich opnieuw achter mij, ze danst, rolt heen en weer, kronkelt sensueel en laat me stuiteren op haar wilde wipstoten terwijl dikke schuimklodders over haar gezicht en langs haar lichaam lopen. “Oh lul...” kermt ze, “wat neuk je heerlijk... ik sop in je eindeloos orgasme... jouw orgasme wordt mijn orgasme... oh schat, ga door... oh wat heerlijk... Oh, ga door, ga door... oh, ga door... dieper... dieper... harder, harder... neuk me... heerlijke lul... Spuit me vol... oh, ja, ja, oh, oh... oh... ja... jaaahhhh...” en weer golft haar lichaam sensueel in de branding van een orgasme, romig liefdesschuim welt op uit haar keel, ze strekt vol overgave haar armen uit langs haar hoofd en ik daal over haar neer, door haar blinkende mond verleid tot een tongzoen, een zwelgpartij, een orgie; hijgend, kreunend, hartstochtelijk brakend en spartelend van genot laat ze me deinen, golven, stuiteren terwijl ons orgasme stroomt, schuimt, sopt en glibbert... Kreunend rolt ze bovenop, gehuld in haar bruidssluier kijkt ze met fonkelende wimpers verleidelijk op me neer, likt langs haar lippen... ze streelt mijn gezicht met haar warme borsten, haar tepels spelen met mijn tong... ik streel haar tussen haar billen, in haar kruis... ze komt hijgend overeind, druipend, schuimend steekt haar figuur af tegen de gouden wolk van dansende lokken als ze hoog boven me uittorent; met grote halen laat ze haar handen door haar bruidssluier gaan tot die wijd om haar heen zweeft en haar glimmende, schuimende, druipende rondingen beschijnt met een gouden schemergloed waarin haar sieraden schitteren als juwelen. Met hooggeheven armen berijdt ze me, zachtjes wiegend op ons paringsritme volgt ze met haar vingertoppen haar ranke rondingen, verleidelijk, sensueel, geil, hoerig hijgend legt ze haar hoofd achterover, en ik masseer haar soppende borsten, druipende heupen, schuimende billen, glibberende benen terwijl ze steeds opnieuw hartstochtelijk overgeeft, keer op keer... gestreeld door de zachte zeewind neemt ze een heerlijke douche in het schuim van de liefde, ze laat haar lichaam sierlijk golven, haar borsten deinen, haar heupen wiegen, schuimbekkend, hijgend, zuchtend, kreunend, schaterlachend en dansend van genot op onze stuiterende wipstoten masseert ze samen met mij haar druipende, wellustig deinende lichaam, en haar kut sabbelt gulzig, zwelgend, smachtend, onverzadigbaar aan het zwaard van de liefde dat gewillig met haar meebeweegt, soppend en glibberend, draaiend, wentelend in haar binnenste in één eindeloos orgasme...
Gorgelend daalt ze opnieuw over me neer, haar wellustig schuimende borsten vullen mijn blikveld, vlak boven me wippen ze op en neer op ons eindeloze paringsritme en er waait een bedwelmende wolk van kersenlikeur in mijn gezicht. Ik streel haar tussen haar billen, in haar kruis; mijn tong speelt met haar dansende, druipende tepels, likt en likt... vol overgave ondergaat ze de streling, hijgend, kreunend, kokhalzend... haar mond zweeft vlak boven me, losjes openhangend, blinkend en spiegelend, met verleidelijk halfgesloten ogen likt ze langzaam, uitdagend langs haar lippen... “Oh, liefste...” gorgelhijgt ze, “oh, wat heerlijk... oh schat, wat neuk je heerlijk... hoor je me soppen?... Word je lekker geil van me?... Mijn lekkere geile lul... ben ik je lekkere geile kut?... Je heerlijke... hoerige... bloedgeile... kut?... Smul je van me?... Ik ook van jou...” ze deint op ons lome paringsritme... haar mond daalt neer... onze tongzoen druipt... ze kreunt, hijgt, gorgelt, schuimbekt, kokhalst, geeft opnieuw hartstochtelijk over... “Heerlijke kut...” kreun ik, “heerlijke... hoerige... bloedgeile... kut!” “Lul!” roept ze met een wipstoot, “Kut!” roep ik stuiterend, “Lul!” stoot ze terug, “Kut!” “LUL !” “KUT !” “GEILE LUL !!” “BLOEDGEILE KUT !!!” “JA ! JA ! JA ! JA !!! JAAAHHHHAAAHHHHHAAAA !!!!!” galmt ten slotte onze geile orgasmekreet over het strand, haar borsten dansen, rollen in mijn gezicht, ik streel, lik en masseer de soppende, zwellende, druipende rondingen die me bijna mijn adem ontnemen... “Oh schat...” kreunt ze, “heerlijke lul... Vind je me lekker?... Toe, neuk me, neuk me... dieper, dieper... laat me soppen... schuimen... neem mijn borsten... mijn billen... mijn kut... mijn hele lichaam... neem alles... ik geef je alles... oh schat... oh liefste, toe... ik ben jouw kut... jij bent mijn lul... schenk me je orgasme... ik smacht naar je orgasme... jouw eindeloos... orgasme... orgasme... ooorgaaasssmeehh... hoohhhhoohhhhh...”
Nog eenmaal komt ze druipend overeind uit het schuim, kronkelend, hijgend, zwelgend geeft ze opnieuw toe aan haar wilde, woeste, ongeremde geilheid... “ah... ah... ah...” haar lichaam golft als branding over me heen, “hhhhaaahhhh... hhhhaaaaaaahhhhhhhh...” haar wijd open mond lijkt ons hele eiland te verzwelgen, als haar orgasme explodeert: “HHHHHHHAAAAAAAHHHHHHHHHH!!!!” “Kus me...” hijgt ze ten slotte, “oh liefste... kussss me... kussss me...” onze gezichten druipen, onze tongen vinden elkaar, tasten, likken, proeven, omstrengelen elkaar, onze monden zijn één hijgende, kreunende, druipende, glibberende, smakkende, slobberende jamklodder... haar adem kriebelt beurtelings op mijn wangen, ze verzwelgt me opnieuw in haar omhelzing en neemt me glibberend, soppend, smachtend mee in haar wellustig schuimbad. Plonzend door de branding rollen we om elkaar heen, gestreeld door de vloed waaruit we geboren zijn. Onze handen zwieren soepel en teder door het romige schuim over onze krioelende lichamen, liefkozend, masserend, balsemend en boetserend raken we onontwarbaar met elkaar verstrengeld, vrijend, tongzoenend en neukend laten we met luide kreten onze heupen stuiteren en smelten we samen in een golvende, deinende poel van weldadig schuimende liefdesolie, we gaan in elkaar op, druipend, soppend, omspoeld door de steeds hoger komende vloed drijven we weg... vrijend zinken we naar de zeebodem die nooit komt en verdrinken we in elkaar... onafwendbaar stijgt ons genot naar het ultieme orgasme, een huizenhoge brandinggolf die uiteenspat in een fontein van hartstocht... Ik voel mezelf helemaal leegstromen, oplossen in de oceaan van de liefde, en dan... ontstijg ik aan de lome deining, waai weg over zee, ijl en vormloos, zwevend tussen bewustzijn en onbewustzijn, tussen dromen en slapen, zonder tijdsbesef... ik voel hoe de rollende brekers me opnieuw op het strand laten aanspoelen... en als ik wakker word, voel ik me herboren...

Lopend door het bos kijk ik zoekend om me heen. Er stroomt een beekje, ochtendlicht valt door wuivende boomkruinen, de geur van bloemen mengt zich met Vagina’s sensuele parfum... Opeens zie ik haar, en ben verloren. Ze leunt ontspannen tegen een rots, een been opgetrokken, de andere voet spelend met de kabbelende golfjes, haar gouden bruidssluier slepend in het water. Haar lichaam laat zich strelen door het zonlicht dat als een warme, ijle sluier om haar heen hangt, en waartegen haar blinkende mond, fonkelende nagels en twinkelende tepels speels afsteken. Ze maakt met halfgesloten ogen een kusmondje, haar hand volgt even de ronding van haar borsten, ze spreidt loom haar hemelslange benen... “Kom...” beweegt haar mond, en ik kom, ik kan niet anders. Ik stap in het heerlijk koele water maar voel alleen haar aantrekkingskracht, die het zwaard van de liefde streelt... ze lacht zwoel naar me, haar armen geheven langs de rots... haar borsten deinen als haar mond losjes openzakt en ze hijgend langs haar lippen likt... “Neem me...” fluistert ze, “oh liefste... ik heb zo’n zin... om met je te neuken... neuken... neuken, neuken, neuken...” zucht ze, bij ieder woord wipstotend tegen de achtergrond van het rotsblok, “oh schat... neem me... neem me hard... heel hard... zo hard als je kan... hier... in de rivier... laat me spartelen van genot... oh, ik kan niet wachten... ik ben zo geil... bloedgeil... jij ook?...” Ze maakt een kusmondje, en vervolgt: “Ik wil met je dansen... de eeuwige dans van de liefde... helemaal bloot... Dat voelt zo lekker... daar word je zo heerlijk geil van... kom maar...” Ik waad naar haar toe: “Mag ik je aanraken...?” “Oh schat, ja...” kreunt ze als ze haar borsten voelt meegeven onder mijn onbestuurbare vingertoppen, “oh wat heerlijk... oh, jaaaaahhhhh... haaaaaaahhhhhhhh...” hijgt ze, als ik haar voorzichtig bij haar billen neem en ze wijdbeens heupwiegend toelaat hoe ik achterlangs in haar kruis reik, haar kut hapt nat in mijn vingers... het zwaard van de liefde streelt haar onderbuik, strekt zich tintelend, wippend van verlangen naar haar uit... ze neemt me kreunend in haar armen, haar lichaam deint in haar volle lengte tegen me aan, ze zucht als haar tepels me aanraken... het zwaard van de liefde nestelt zich in haar donzige, vochtige kruis... haar kusmondje blinkt in het gouden zonlicht... verliefd en teder dansen we door de kabbelende beek... langzaam verdrinken we in een eindeloze tongzoen, kreunend geeft ze zich over... ze bedwelmt me met het aroma van honing en kersenjam, hijgend van ademnood ga ik ten onder in een deinend warm bad, ongeduldig verdwalen mijn handen in een oase van borsten, billen, armen, benen...
Als onze lippen eindelijk losweken kijkt ze me verliefd aan onder haar fonkelende wimpers, en fluistert: “Wil je neuken...? Toe maar... trek je zwaard... het zwaard van de liefde...” Ze legt voorzichtig haar beide handen eromheen... streelt en speelt, masseert en boetseert... “Vind je dit lekker?...” vraagt ze, “Voelt dit fijn?... Kom maar... ik maak je heerlijk geil... zo geil als je nog nooit bent geweest...” haar mond zakt open... ze daalt heupwiegend af, knielt wijdbeens neer, de kabbelende stroom streelt haar zachtjes in haar kruis... ik spreid mijn dijen en laat het zwaard van de liefde spelen met haar tepels, zuchtend laat ze haar borsten deinen, haar tepels en losjes openhangende mond blinken in het gouden zonlicht... ze legt haar hoofd achterover, steekt hijgend haar tong uit... haar handen strelen, graaien in mijn kruis, in haar eigen kruis... haar nagels fonkelen, haar heupen deinen... het zwaard van de liefde tintelt... wipt en wipt... ze buigt zich naar me toe... likt en likt... hapt en hapt... rillend van de tedere streling van haar bruidssluier over mijn heupen, neem ik haar dansende gouden haar in mijn handen: “Hap maar... hap maar... steek hem maar in je keel... laat me maar spuiten...” ze kreunt, ik geef een wipstoot... en het schuim spuit in haar mond. Kermend laat ze haar lippen op en neer glijden, deinend en kronkelend sta ik wijdbeens boven haar, machteloos wipstotend en spuitend terwijl ze gulzig in mijn ballen hapt... Haar mond loopt schuimend over, haar gezicht druipt, ze balsemt haar hele lichaam... ik zak bijna door mijn knieën terwijl ze zich helemaal inzeept, deinend, dansend, kronkelend, dronken van genot als ze opstaat. Ze lokt me mee, druipend van de liefdesolie danst ze speels door de bedding, draaiend, wentelend, huppelend, wiekend met haar armen... ze maakt zelfs een radslag, glinsterend spat het water op, het zonlicht streelt haar lichaam, haar rondingen glanzen, nat en speels... ze drapeert zich wijdbeens over een rots, deinend en kronkelend opent ze uitnodigend haar kut, de bedwelmende bloemengeur om ons heen vult mijn longen samen met het liefdesparfum dat sensueel, geil, hoerig opstijgt uit haar kruis... ze sleept me aan het zwaard van de liefde naar zich toe, ze geeft wipstootjes, haar wijd open kut hapt naar mij terwijl ze achterwaarts tegen de rots omhoog kruipt tot ze er helemaal overheen hangt... “Ah... ah... ah...” kreunt ze met halfgesloten ogen, likkend langs haar blinkende mond, haar lichaam deinend, wijdbeens heupwiegend in een zalig paringsritme... ik beklim de rots, kniel tussen haar hemelslange benen in het zachte mos dat er groeit; ik neem haar bij haar billen en glijd langzaam, soepel bij haar naar binnen, dieper en dieper... ik stoot en stoot, ze hijgt en hijgt... haar borsten wippen, haar armen zwaaien, haar benen sluiten zich om mijn heupen... met gesloten ogen slaakt ze kreetjes van genot... met soepele bewegingen berijden we elkaar, het zwaard van de liefde wordt langer en langer, haar kut hapt in mijn ballen, ons kruis wordt één... mijn orgasme komt opnieuw, onhoudbaar... ze wordt wild als ik hevig begin te spuiten: “Neuk me, oh, ja, ja, neuk me, neuk me, neuk me!” roept ze, “Harder, harder! Dieper, dieper, neuk me, neuk me! Oh, ja, ja, ja, oh, oh... oh... oohhh... oooohhhhhhOOOOHHHHHAAAAAHHH !” klinkt haar overslaande gil door het bos als ze toegeeft aan haar orgasme, “JA !! JA !! JA !! JA !!! JA !! HA !! HA !! HA !!!!” wipstoot ze, spartelend van genot wil ze meer, harder, sneller, dieper, feller, wilder... “NEUK ME ! NEUK ME ! NEUKMENEUKMENEUKME !!!” Ik daal neer in haar omhelzing, haar tongzoen is fruitig, sappig, eindeloos geil... ons mosbed veert mee met ons versnellende paringsritme... “Ga door!” gilt ze, “Ga door, ga door! Oh, ga doo-hoor!” Ik word wild van haar, ze wil me, ik wil haar, ik neem haar... heet en vlammend doorboort het zwaard van de liefde haar kronkelende, soppende lichaam, kermend geeft ze zich over aan haar wellust, gillend, krijsend deelt ze met mij de diepste geheimen van haar vrouwelijkheid... we rollen wild heen en weer tussen de zachte kussens, steeds hoger wippen we op en neer, onze lichamen hopeloos verstrengeld, ondeelbaar verenigd in één orgasme... en dan vallen we in het snelstromende water. Buitelend worden we meegevoerd, onze heupen stuiteren soppend tegen elkaar, proestend komen we om beurten boven...
Als ze me tegen de oever klemt lacht ze extatisch, haar zwellende borsten glanzen nat vlak voor me, mijn tong reikt naar haar dansende tepels, de kersenlikeur smelt... “UHH! UHH! UHH!” kreunt ze luid terwijl haar heupen me tegen de wal slaan, keer op keer... ik rol bovenop en doe bij haar hetzelfde, ze gilt het uit maar haar lach is onweerstaanbaar geil... en dan stroomt haar kut soppend over, het schuim van de liefde glijdt langs haar zwaaiende benen, over haar buik, vult haar navel, druipt tussen haar borsten als ze me wild omhoog stoot, op en neer, op en neer... kronkelend, likkend langs haar blinkende lippen graait ze schaamteloos in ons druipende kruis, hijgend balsemt ze haar borsten, streelt haar tepels met haar vingertoppen, haar nagels fonkelen tussen het schuim... ze hapt gulzig in een romige klodder aan haar hand, likt sensueel langs haar blinkend rode lippen en onder een druipende tongzoen gaan we ten onder in een schuimende, soppende, glibberende, geile omhelzing... spartelend van plezier rollen we weer in het water, het schuim van de liefde wordt dikker en dikker, de rivier kolkt om ons heen... haar geile lach galmt door het bos als we weer tegen een rots belanden en ik haar opnieuw neem... “JA ! JA ! JA !” gilt ze terwijl ik haar liefdesspagaat berijd, steeds harder en harder, “NEUK ME ! NEUK ME !! NEUK ME !!!” Ons orgasme houdt maar niet op, het zwaard van de liefde dringt in haar keel, kokhalzend kronkelt ze van geil genot, onverzadigbaar ontvangt ze me met steeds wildere wipstoten... we vallen bijna weer, maar ze grijpt zich nog net vast aan een overhangende boomtak, en terwijl ze zich slingerend staande probeert te houden in de stroom, laat ze zich steeds harder neuken... met opengesperde mond en gesloten ogen legt ze haar hoofd achterover, ze kokhalst, schuimbekt, steekt haar tong uit... en geeft hartstochtelijk over. Nog steeds hangend en slingerend, druipend, badend in een onophoudelijke douche van liefdesschuim uit haar happende, geil lachende mond spartelt ze glibberend in mijn handen, die alleen maar door haar paradijselijke glooiingen willen dwalen, ze laat zich strelen, voelen, masseren, boetseren, overal, op ieder plekje... haar benen zwaaien sierlijk om me heen, haar kuiten kruisen zich achter me, onze heupen masseren elkaar en steeds opnieuw komt een orgasme uit haar keel omhoog, het schuim druipt langs haar gezicht, hals, schouders, armen, tussen haar borsten, in haar navel, tussen haar billen, langs haar benen... Met een gil van genot laat ze los en we vallen weer in elkaars armen terwijl de rivier ons woest meesleurt naar een waterval, we kunnen niet meer terug... daar gaan we, we vallen... vallen... met een plons komen we neer, maar ons orgasme is eindeloos, haar keel streelt de punt van het zwaard van de liefde dat kronkelt in haar binnenste, smeltend, spuitend, wentelend, draaiend, glibberend en glijdend in een eindeloos orgasme, even wild als de rivier... onze paradijselijke paringsdans kolkt verder in de woeste stroom die zich naar zee spoedt, de oceaan van de liefde waaruit we geboren zijn en waarin we opgaan... het schuim van de liefde omsluit onze onontwarbare omhelzing met een romige klodder, eindeloos vrijend, tongzoenend, neukend en bloedgeil zinken we naar de zeebodem die nooit komt, ons genot stijgt en stijgt, tot het ultieme orgasme, een huizenhoge brandinggolf die stukslaat op het strand... ik ben één met Vagina, ik stroom leeg in haar... en dan boetseert de branding me opnieuw uit het schuim van de liefde, en voel ik me herboren...

De nacht is gevallen, en het ruisen van de branding is alles waarop ik me kan oriënteren, als ik wakker word van een heerlijk gevoel in mijn onderbuik. Om mij heen galmt zuchtend gekreun in een oneindige ruimte, en zachte, warme rondingen deinen teder over mijn lichaam zonder dat ik iets zie.
Of toch...? Ja, toch: een gouden gloed schemert golvend boven mij... vochtige warmte glijdt zachtjes op en neer tussen mijn benen... likt en likt... hapt en hapt... “Oh schat...” fluistert Vagina’s zwoele stem, “vind je dit lekker?... Doe ook eens bij mij... toe maar... toe, lik me... lik me...” en voordat ik besef wat ze doet, vangt ze mijn hoofd tussen haar warme dijen en daalt haar wijd open kut als een hartstochtelijk kussende mond neer over mijn verbaasde gezicht. Mijn tong komt nieuwsgierig naar buiten, en als ze hem binnenlaat kronkelt haar lichaam van genot. “Haaaaaaahhhh...” hijgt ze terwijl ze opnieuw toehapt, haar kruis deint heen en weer... ik streel haar billen, speelse vingers glijden rond mijn heupen, in mijn kruis... heupwiegend, hijgend en kreunend hapt ze in mijn ballen, het zwaard van de liefde kronkelt in haar mond, dringt in haar keel... haar gekreun trilt in mijn buik, ze spreidt haar dijen, ik hoor haar knieën graven in het warme zand... het zwaard van de liefde wipt en wipt, wordt warm, wijdbeens voel ik haar lippen glijden, op en neer, op en neer... mijn gezicht masseert haar kruis, ik lik en lik, ze hijgt en hijgt, er gaan wipstootjes door onze heupen... “mmmooohh...” kreunt ze, ”oh, oh, ja, ja, ja... lik me, lik me, lik me... ga door, ga door, oh, ga dóór! Oh, oh, ohhhhmmmmmmmm...” hapt ze weer toe, haar borsten vullen mijn handen, de deinende rondingen van haar billen steken mysterieus donker af tegen de gouden gloed van haar bruidssluier die gewichtloos over ons beiden heen ligt, en haar onderbuik licht op in zacht goudglanzend dons dat mijn wangen streelt...
Ons ritme versnelt, het zwaard van de liefde reikt opnieuw tot in haar keel, en dan opeens een gil – mijn orgasme spuit onhoudbaar in haar gezicht, haar kut hapt naar me, we rollen om elkaar heen, onze armen en benen raken verstrengeld in een bizarre omhelzing, het zand plakt aan haar vochtig warme glooiingen, liefdesolie druipt in mijn kruis, ze hapt en likt gulzig aan mijn ballen en haar vingertoppen balsemen het schuimende, glibberende, soppende zwaard van de liefde... ik ga ten onder tussen haar warme rondingen die me bijna mijn adem ontnemen, we blijven rollen maar we zijn onverzadigbaar geil... het strand loopt hier schuin en de zee komt dichterbij... het zand is nat, ik voel een golf tegen mijn kruis slaan; Vagina proest en hapt opnieuw toe... en als mijn tong zich opnieuw uitstrekt tot in haar onderbuik, komt ze met een wilde wipstoot overeind en schreeuwt: “AAAAAHHHH !” in een hevig orgasme, “haaaahhh... hhhhhhaaaahhhhhh... hhhhhhhhhaaaahhh...” Nat glimmend in het duister kronkelen haar heerlijke rondingen in de gouden schemering van haar bruidssluier die om haar heen danst. Kermend, haar mond openhangend, haar ogen gesloten en wijdbeens knielend graait ze hijgend in haar druipend natte kruis terwijl ze glibberend bij me op schoot kruipt. Zoutkristallen en zandkorreltjes fonkelen als blinkertjes op haar borsten, een geurige wolk van geilheid hangt onweerstaanbaar om haar heen... “Oh schat... ik wil vies doen...” kreunt haar lichtgevende mond vlakbij, “smérig... géil en góór...” wipstoot ze hijgend, likkend langs haar blinkende lippen neemt ze het zwaard van de liefde in haar beide handen en begint het te bespelen, heerlijk wild maar o zo teder... mijn handen willen niets liever dan hetzelfde bij haar doen; in de geile intimiteit van onze deinende heupen sopt en glibbert het schuim van de liefde terwijl we voor- en achterlangs in elkaars kruis graaien, onze monden openhangend, tongen uitgestoken, tastend, likkend, proevend, verdrinkend in een eindeloze druipzoen... onze dijen glibberen langs elkaar, Vagina overweldigt me, hijgend, kreunend buigt haar schuimende lichaam zich over me heen... haar slanke handen volgen haar druipende rondingen... ze dringt zich op en laat haar soppende borsten in mijn gezicht rollen, haar tepels strelen mijn wangen... “Lul...” doet haar lichtende mond geluidloos, “neuk me, neuk me, neuk me!” Ze neemt me in haar armen, ik neem haar bij haar billen, we rollen over het strand, “Kut!” doe ik, “Ik neuk je, neuk je, neuk je tot in je keel!” en als ze onder ligt, duw ik haar handen wijd gespreid tegen het zand: “Geef je je over?” Ze lonkt naar me met een kusmondje, hijgend laat ze haar borsten zwellen... ze opent heupwiegend haar liefdesspagaat, likt uitdagend langs haar lippen... haar onweerstaanbare lach is een en al wellust... en ik steek toe, ik stoot, ik stoot, ik stoot mijn ballen naar binnen, haar borsten dansen, haar tepels fonkelen, ze kronkelt, spartelt, gilt met overslaande stem: “JA ! JA ! JA !! NEUK ME ! NEUK ME ! OH, NEUK ME !!” Het zwaard van de liefde spuit en spuit, ik berijd haar steeds sneller en heftiger, haar zwierende handen balsemen haar schuimende, druipende lichaam, stuiterend plonst ons paringsritme in de branding, ons kruis is één soppende schuimklodder... “Ah, ah, ah, ah, oh, ja, ja, ja, ja, oh ga door, oh ga door, ja, ja, ja, jajajajajajahhhaahhhhhh... hhhaahhhhaahhhh... hhhhhhaaHAAAAHH !!!” Onze heupen slaan op hol als een nieuw, eindeloos orgasme wild door haar lichaam golft, haar zwellende borsten soppen in mijn handen, ik spuit en spuit, ik spuit haar geile kut vol, ik spuit haar helemaal vol tot ze van binnen klotst en ik blijf maar spuiten en spuiten, mijn orgasme raast door het zwaard van de liefde, ons paringsritme deint en sopt en wipt en stuitert, ik doorboor haar, ik neuk haar tot in haar keel... haar lichaam glibbert door mijn handen, ze kermt en gilt, steeds wilder en wilder geeft ze toe aan haar orgasme, haar kut stroomt bij iedere wipstoot soppend over, ze kokhalst met sensuele schokgolven, gooit me omhoog met haar heupen en geeft hartstochtelijk over, keer op keer...
Ze daagt me uit tot een nieuwe, allesverzwelgende tongzoen, ik daal neer in haar omhelzing, onze tongen omstrengelen elkaar, haar adem kriebelt beurtelings op mijn wangen, haar geile parfum vult mijn longen, we zingen een bizar hijgduet, proestend en hijgend terwijl we elkaar inzepen, strelen, masseren, boetseren, het schuim kolkt in de branding, dwarrelt om ons krioelende ballet dat buitelend door de vloedlijn danst... onze adembenemende tongzoen druipt en glibbert, onze onontwarbare omhelzing krioelt, glibbert en schuimt... badend in liefdesschuim rollen we om elkaar heen, steeds verder de zee in... onze lichamen zijn onherkenbare schuimklompen, ik voel hoe we loskomen van de bodem en deinend wegdrijven op de steeds hogere zee, vrijend, vrijend... als we vol liefdesschuim naar de zeebodem zinken zijn we één in ons orgasme, dat oplost in de oceaan van de liefde... een huizenhoge brandinggolf slaat majestueus stuk op het strand... Ik spoel opnieuw aan en voel me herboren...

“Ga je mee naar bed, schat...?”
Lispelend vult haar blinkende mond mijn gezichtsveld, tegen de achtergrond van haar bruidssluier die gewichtloos om ons heen nevelt. Vochtig warm hijgt haar adem langs mijn gezicht, een zoen kleeft op mijn lippen, haar armen om me heen, haar lichaam golft, onweerstaanbaar tastbaar... “Lekkere geile lul van me... kom je lekker mee naar bed?... Ik geef je een nacht om nooit te vergeten...” ze trekt even, heel zachtjes, het zwaard van de liefde... “Zal ik naakt voor je dansen?... Helemaal naakt... beschenen door het maanlicht... voor jou alleen...” met hooggeheven armen likt ze langs haar lichtgevende lippen, knipoogt ondeugend met fonkelende wimpers... golvend en deinend raakt ze met haar tepels heel even mijn gezicht aan... en neemt me bij de hand, door bloemengeur en maantegenlicht. Koele begroeiing streelt mijn heupen, haar wiegende billen glanzen in de gouden gloed van haar haar als ze me voorgaat terwijl we hoger klimmen. In de verte ruist de zee, steeds dieper onder ons. Het pad slingert als een doolhof, volmaakt passend bij het delirium in mijn hoofd. Af en toe ben ik haar kwijt maar dan stapt haar gestalte weer sierlijk tevoorschijn, het paradijselijk silhouet van haar lichaam afstekend tegen de sterrenhemel.
Opeens zijn we boven en openbaart zich de nacht in al zijn pracht. Maar ik heb slechts oog voor haar, als ze zich naar me omdraait. Haar bruidssluier gaat op in de maanweerspiegeling in zee, een gouden wolk hult het schemerend silhouet van haar lichaam in een ijle stralenkrans... ze lonkt naar me terwijl ze golvend heen en weer draait en langzaam, heel langzaam haar sluier afneemt van haar glanzende, door maanlicht gestreelde rondingen... haar kusmondje blinkt me tegemoet, heupwiegend kijkt ze met halfgesloten ogen over haar schouder... ze likt langs haar lippen, haar fonkelende vingertoppen volgen haar deinende glooiingen... steeds verder onthult ze de intiemste geheimen van haar lichaam terwijl ik kijk en kijk en kijk...
Ze sluit haar ogen, haar gezicht straalt van vervoering... ze zweeft boven de rotsrand, en ik kan niet anders dan me overgeven aan de betovering van haar schemerdans als ze haar sluier met wijd gespreide armen laat rondzwieren, zwaaiend met haar benen, wiegend met haar heupen, buigend en strekkend, voorover, achterover... heupwiegend daalt ze af in liefdesspagaat, haar vingertoppen volgen haar deinende rondingen, fonkelend als sieraden... neerknielend en kronkelend als een buikdanseres reikt ze naar haar onderbuik... “Ah... ah... ah...” hoor ik haar kreunen... ze staat weer op, haar lichaam schemert mysterieus in het maanlicht... ze wentelt en draait met gracieuze passen, haar mond geeft licht als ze over haar schouder naar me lacht... heupwiegend laat ze haar borsten deinen... “Kom maar...” hijgt ze, en ik kom, ik kan niet anders... ik laat me moeiteloos in haar armen drijven, likkend langs haar lippen komt ze in haar volle lengte tegen me aan staan... Haar omhelzing is nog zachter dan het maanlicht... haar mond zakt losjes open, haar zuchten golven door haar borsten als ze ze vlak voor mijn gezicht laat deinen, dansend en kronkelend met geheven armen, halfgesloten ogen, likkend langs haar blinkende lippen... ik ruik de kersenlikeur van haar tepels als ze even mijn wangen aanraken... ze neemt het zwaard van de liefde teder in haar handen: “Kom maar... ik zal heel zachtjes doen... oh, wat mooi... zo zacht en warm... zo lang... oh wat heerlijk...” haar speelse vingers zijn schaamteloos teder, ze streelt me in mijn kruis, het zwaard van de liefde strekt zich... mijn ballen tintelen... ik kan een wipstoot niet voorkomen... “Vind je dit lekker, schat?... Oh wat geil... doe ook eens bij mij...” ze likt sensueel langs haar lichtende lippen, lacht ondeugend en spreidt haar dijen als ik haar billen streel, haar wiegende kruis is vochtig warm... “Oh, wat lekker... mmm, wat geil...” onze heupen deinen in één paringsritme, haar borsten glanzen, haar tepels fonkelen als de sterren... het zwaard van de liefde streelt haar onderbuik... “Schat, wat ben je mooi...” doe ik, “wat ruik je lekker geil...” “Oh schat...” kreunt haar mond vlakbij, “ga mee naar bed... toe... ik ben zo bloedgeil... ik wil met je naar bed...” Langzaam raken we bedwelmd van elkaars nabijheid, zuchtend geven we toe aan onze omhelzing... De streling van haar bruidssluier laat me rillen, de ijle wolk hult ons beiden in een aureool van maanlicht... kruis aan kruis gaan we op in een druipend geile tongzoen... heupwiegend, langzaam achterwaarts stappend voert ze me naar de rand van de rots waaronder de oceaan van de liefde onstuimig brandt...
“Liefste...” fluistert ze, “laat me je strelen... eindeloos... met mijn hele lichaam... mijn warme borsten... mijn zachte billen... mijn hemelslange benen... mijn mond... mijn tepels...” haar omhelzing wordt steeds intiemer, steeds geiler... gewichtloos, naakt en geurig zucht haar warme lichaam om me heen... haar mond zweeft vlakbij, haar tong glinstert, haar nabijheid ruikt sensueel en geil... “Ik wil met je naar bed...” kermt ze, “ik wil met je neuken... neuken... heerlijk neuken... alleen maar neuken... eindeloos neuken... oh schat...” weer een tongzoen, druipend en glibberend... “oh liefste... kom bij me... streel me... streel mijn borsten... mijn billen, mijn benen... oh schat... dans met me... neuk me... zacht en diep... oh, ik ben zo diep...” ik streel haar tussen haar billen, langzaam spreidt ze haar benen... “Toe maar... steek maar toe... laat je maar zachtjes glijden... heel zachtjes...” Haar lichaam deint en wiegt... haar kruis is warm en nat... “Kut...” kreun ik, “laat me je neuken... laat me je geile kut neuken...” “Ja, ja, oh, ja...” kermt ze, haar benen glijden teder om me heen...haar bruidssluier wolkt, onze tongzoen druipt... we zakken heupwiegend door onze knieën, ik glijd langzaam bij haar binnen... “Neuk me... neuk me... ja... ja... neuk me... dieper, oh, dieper... dieper... jaaahhh... jaaaahhhh... jaaaaahhhhhhhh...” we belanden bij elkaar op schoot, ons kruis wordt één...onze benen omsluiten onze zachtjes deinende heupen, onze navels kussen elkaar... haar kut hapt zachtjes soppend in mijn ballen... haar zuchten gaan op in het ruisen van de zee, haar adem kriebelt, onze tongen raken hopeloos verstrengeld... haar borsten zwellen, het zwaard van de liefde wordt langer en langer... maar onze dans wordt trager als een warme, romige stroom liefdesolie bij me opwelt... en haar onderbuik binnengolft. Een langgerekte kreun trilt in haar glibberige mond, een zucht glijdt over mijn wang... onze lippen weken los, onze tongen likken traag... we zweven in extase... ze heft loom haar armen, legt haar hoofd achterover... en geeft kermend toe aan haar orgasme. “Ooohhh...” kreunt haar lichtgevende mond als ze haar borsten in mijn gezicht duwt en ik haar tepels lik, “oh wat zalig... lik me... lik me... spuit me vol... helemaal vol... laat me volstromen... Laat me soppen... schuimen... klotsen... dieper, dieper... jaaaahhhhh... hhhhhhaaaaaahhhhhhh...” Kersenlikeur smelt op mijn tong, haar tepels glinsteren... ik spuit en ik spuit en ik spuit... ze ontvangt en ontvangt en ontvangt... het maanlicht streelt haar doorschijnende lichaam als ze zich languit achterover laat zakken in het zachte mos, de lichtende stralenkrans van haar bruidssluier sierlijk om zich heen... haar tong volgt kreunend de lach van haar blinkende lippen, haar borsten deinen op de sensuele golven van haar orgasme, haar tepels fonkelen... haar navel lonkt op het ritme van haar wiegende heupen... en ik berijd haar gulzige kruis, zacht soppend in de nachtelijke stilte om ons heen, hoorbaar in het ruisen van de zee... met fonkelende teennagels zwaaien haar hemelslange benen door de nacht... haar hoofd rolt loom heen en weer, haar ogen gesloten, haar lach een en al geile zaligheid...
Een siddering trekt door haar lichaam, en haar kut stroomt over. Romige liefdesolie sopt in ons kruis, vult haar navel, laat haar buik en dijen glimmen... het zwaard van de liefde glijdt tussen haar borsten, ze begint al te kokhalzen... ze zet haar benen wijd neer, lijkt bijna te slapen... kreunend deint ze op ons paringsritme... ze tilt me op met wiegende heupen, steunend op haar voeten en schouders laat ze me zweven, haar kruis sopt luid en langgerekt onder mijn gewicht... de liefdesolie schuimt, druipt in dikke vlokken uit haar kut en mond, kloddert langs haar hele lichaam... het zwaard van de liefde wentelt en draait in haar binnenste... schuimbekkend streelt ze haar borsten, bespeelt haar tepels, zwelgend in een weldadig schuimbad...
“Kom...” fluistert ze, “kom in bad... het is zo lekker... zo zacht... zo geil...” het zwaard van de liefde reikt in haar keel, ze slikt, hijgt, kokhalzend likt ze langs haar lippen... ik daal over haar neer... Schuimbekkend hapt ze naar me, onze tongzoen glibbert en druipt, onze omhelzing sopt, ons paringsritme golft... bij ieder wipstootje gulpt liefdesolie uit haar keel... onze lichamen raken verstrengeld... de zee ruist, het maanlicht streelt... vrijend kruipen we langzaam naar de rand van de rots, ze buigt er achterwaarts overheen... diep onder ons kolkt de branding...
“Ohw... ohw... ohw, ohw...” kreunt ze als ons paringsritme versnelt, verhevigt, vergeilt... “Oh, oh, ohohojajajaja! Ja! Ja!!” haar stem slaat over, ze wordt wild, kronkelt en danst, gooit me op en neer, ik stoot en stoot... ze geeft over, haar kut sopt en sopt... de rotsrand geeft mee, veert en veert... de zee ruist, de maan beschijnt onze paringsdans...
“JA ! JA ! JA !!” ze laat zich achterover hangen, het schuim uit haar opengesperde mond druipt over haar gezicht en langs haar zwaaiende armen... “NEUK ME, NEUK ME, NEUK ME !! JA, JA, JA, JAJAJAJAJAJAJAJA... JAAAAAAAA !!!” een laatste, woeste wipstoot, een nieuw, eindeloos orgasme... en dan storten we met een juichkreet in het ravijn. In onze val streelt de zeewind onze krioelende lichamen, de liefdesolie verspreidt zich in een sneeuwende wolk... een plons, ons orgasme wordt één met het zeeschuim dat ons verzwelgt... de branding sleurt ons heen en weer, ons paringsritme wordt erin meegezogen, buitelend tussen de rotsen... als een vormloze klomp lossen we op in elkaar, tot het ultieme orgasme ons laat leegstromen en een huizenhoge brandinggolf onze lichamen opnieuw boetseert uit liefdesschuim, onze lichamen spoelen aan, en we voelen ons herboren als we wakker worden...

Ik word wakker van een wonderlijke combinatie van gewaarwordingen: de kersenlikeur van haar tongzoen ligt nog op mijn lippen als Vagina’s geile parfum zich mengt met de zeewind die mijn tintelende lichaam streelt, terwijl haar zwoele stem melodieus neuriënd door het warme gouden ochtendlicht zwiert. Verlangend naar ons weerzien ga ik op ontdekkingstocht, klimmend door ravijnen en spelonken, aangelokt door haar rondkaatsend gezang... ik hoor nu ook een zacht geklater... en opeens staat ze daar.
De waterval spettert op haar glanzende rondingen, een regenboog spant zich over haar heen en geeft haar zachte glooiingen een mysterieuze tint. Ik kan slechts in bewondering toekijken hoe ze schaamteloos naakt voor me danst, haar bruidssluier zwaait waaiers van glinsterend water in het rond, haar benen wuiven gracieus door wolken van spetters, ze buigt en strekt, wentelt en draait, totdat ze wijdbeens neerknielt en me met geheven armen verleidelijk aankijkt: “Kom je lekker onder de douche, schat...?” fluistert ze, “Wil je me inzepen...? Met het badschuim van de liefde...?” Ze staat weer op, draait sierlijk rond en lonkt naar me over haar schouder, haar wiegende billen glanzen nat... ik voel de geilheid in mijn onderbuik, als haar vingertoppen met fonkelende nagels haar paradijselijke figuur volgen: “Ik wil je handen voelen strelen... langs mijn lichaam... mijn hele lichaam... oh schat, ik ben nat... ben je ook zo lekker geil...? Kom maar... kom bij me...”
Ik waad naar haar toe, en net zo nat als zij neemt ze me in haar armen... “Streel me... zacht en teder... of neem me, hard en wild... je mag alles met me doen... alles... wat je maar wilt...” Haar mond hapt nat naar me, haar tong likt langs haar spiegelende lippen... “Je weet niet half hoe geil ik ben...” lispelt ze, ze heft loom haar armen, met openhangende mond en halfgesloten ogen deint ze tegen me aan, haar druipende borsten zwellen rond en sappig, zacht soppend dansen ze vlak voor mijn gezicht... “jaaaahh... jaaahhh...” hijgt ze... ik lik het water van haar warme glooiingen, het smaakt naar de kersenlikeur van haar tepels... zuchtend spreidt ze heupwiegend haar benen om het zwaard van de liefde toe te laten dat zich naar haar kruis uitstrekt... “Haaahhh... haaaahhh... haaaAAAHH !” gilt ze als mijn onhoudbare orgasme haar overspoelt; romig gul schuim mengt zich met het water dat langs haar lichaam druipt. Blij verrast golft en wentelt ze zich in de straal, kruis aan kruis dansend bespelen we elkaar met onze vingertoppen, ze laat me haar hele lichaam balsemen... “Ohwwww... ooooohhhwwwww...” kermt ze, gillend als het zwaard van de liefde haar intiemste plekjes raakt... druipende klodders liefdesolie strelen haar deinende lichaam, hijgend met uitgestoken tong en halfgesloten ogen laat ze haar handen er soepel en sierlijk doorheen glijden, schuimend van top tot teen, sensueel dansend en zacht zingend wentelt ze zich onder haar heerlijke douche...
“Kom maar...” kreunt ze met hooggeheven armen, “doe maar lekker mee... oh, wat heerlijk... ik voel me zo bloedgeil... jij ook...?” Ze hapt in de koele waterval, likt lachend langs haar druipende lippen, ze lonkt naar me, sensueel golvend met haar intens genietende lichaam dat smeekt om tedere aanraking, zalving, balseming... “Toe maar, schat... het is zo lekker...” mijn vingertoppen tintelen, haar fonkelende tepels sidderen als ik er nog maar naar wijs... met gesloten ogen spreidt ze haar schuimende dijen, haar navel lonkt naar me op het ritme van haar wiegende heupen, ze streelt zichzelf en likt geil langs haar losjes openhangende, lichtgevende mond... “Hhhhhaaaahhhhh... hhhhhaaahhhhh...” hijgt ze als mijn handen soepel om haar heen glijden, onze wilde omhelzing glibbert en sopt, onze tongzoen is eindeloos, nat en teder, schaamteloos en geil... hijgend, golvend en kronkelend graaien we wild in elkaars druipende kruis en zepen we elkaar in... steeds opnieuw trekt ze het zwaard van de liefde, keer op keer spuit de liefdesolie over haar handen, ze kreunt als het schuim sensueel langs haar hele lichaam kloddert...
Heupwiegend daalt ze langzaam af, soppend glibberen haar rondingen langs mijn lichaam... Hijgend trekt ze opnieuw het zwaard van de liefde, hand over hand... ik spuit haar helemaal onder, druipend van de liefdesolie laat ze me machteloos kronkelen van genot... ze likt langs haar lippen en hapt gulzig toe... haar tong is warm en zacht... haar mond stroomt over en kreunend zeept ze zich helemaal in met het schuim, rollend en dansend door het water... wijdbeens knielend draait ze haar billen naar me toe, vooroverbuigend kijkt ze geil lachend achterom onder haar fonkelende wimpers... “Ah... ah... ah...” kreunt ze als ik bij haar neerkniel, ik neem haar bij haar soppende borsten en laat het zwaard van de liefde soepel tussen haar warme billen op en neer glijden... ik spuit en spuit... het schuim sopt in haar kruis, druipt langs haar rug, haar buik, haar hemelslange benen... met gesloten ogen buigt ze voor mijn lustmassage, ik zeep haar in, ze maakt me wild, mijn wipstoten gaan sneller en sneller, ze wipt met me mee, ze hijgt, ze kreunt, ze lacht, ze gilt, haar hele lichaam schuimt en sopt... tot ze voorover in het water duikt. Ze rolt om met een sierlijke zwaai van haar gestrekte been, en biedt me wijdbeens heupwiegend haar wijd open kut... “Ah, ah, ah...” geil en smachtend met wijd open mond likt ze langs haar bloedrood blinkende lippen, haar gouden haar sleept door het water, ze hypnotiseert me met halfgesloten ogen onder fonkelende wimpers, ze streelt haar deinende borsten, bespeelt kronkelend haar fonkelende tepels... onweerstaanbaar wolkt haar geile parfum om me heen en dringt door alle poriën mijn lichaam binnen, gouden zonlicht glimt in haar natte huid, kreunend laat ze wijdbeens haar heupen boven water heen en weer wiegen... haar kut hapt naar het zwaard van de liefde als ik tussen haar benen kruip, wild grijp ik haar bij haar billen en steek pardoes toe... het zwaard van de liefde strekt zich binnen een paar soppende stoten uit tot in haar keel en ze slaakt een luide gorgelkreet als de liefdesolie romig uit haar wijd open mond loopt: “Je wilde toch ingezeept worden, geile, geile, GEILE KUT ?” roep ik, “Ja, geile, geile, GEILE LUL !” slaat haar stem over, “GEILE LUL !! JA, JA !!! OH, OH, JAAHHHAAAA !!” gilt ze bloedgeil, “NEUK ME !! NEUK ME !! NEUK ME !!! JA !! JA !! JAAAHHHAAA !!!!” Ze kronkelt en spartelt als wipstoot na wipstoot, orgasme na orgasme door haar lichaam golft... we vallen bij elkaar op schoot neer in een soppende omhelzing, onze handen glijden door het druipende schuim en onze tongzoen glibbert door de liefdesolie, haar adem kriebelt op mijn wangen, haar gekreun trilt in mijn gezicht... regenbogen omcirkelen ons spetterende waterballet dat wild door de rivier rolt, onze benen zwaaien beurtelings door de lucht in een wolk van spetters, onder luid gekreun stuiteren onze heupen tegen elkaar... we happen hijgend naar elkaar, onze tongen raken verstrengeld, onze omhelzing is een onontwarbare klodderkluwen die buitelend op de stroom naar zee drijft... waar we eindeloos vrijend en neukend naar de bodem zinken.
Haar adem vult mijn longen met onze tongzoen, in het tropische zeewater is haar lichaam zachter dan ooit... gewichtloos zweven we door de mooiste onderwaterwereld die ik ooit heb gezien... Tussen krioelende scholen nieuwsgierige vissen in alle mogelijke kleuren mengt haar verlangend gekreun zich met het mysterieuze gezang van verre walvissen... we dalen neer in een fluweelzacht koraalhemelbed, ze rolt loom bovenop en begint me weer te berijden in een sensueel golvend paringsritme, haar armen geheven... in het lome ritme van het wuivende koraal wolkt haar bruidssluier om haar heen in de stroom, luchtbelletjes hijgend met losjes openhangende mond likt ze langs haar lippen... ik masseer zachtjes haar borsten, maak kringetjes om de tepels... onverzadigbaar geil legt ze haar hoofd achterover, ogen gesloten, mond wijd opengesperd... orgasme na orgasme golft bij haar naar binnen, ze kokhalst, braakt, haar kut stroomt over, het schuim nevelt om ons heen... ze daalt smachtend over me neer, haar borsten rollen over mijn gezicht, haar tepels strelen mijn wangen, mijn tong likt en likt... glijdt langs haar hals... onze omhelzing krioelt, onze tongzoen glibbert, druipt en sopt... heupwiegend, deinend, kronkelend, spartelend van genot laten we ons opnieuw meeslepen in een hypnotiserend paringsritme... onze lichamen raken onontwarbaar verstrengeld, onvermoeibaar vrijend en neukend rollen we van ons bed, de zee is nog veel dieper... we verdrinken in elkaar, lossen op in liefdesschuim, en dan niets meer... tot ik aanspoel op ons eiland en herboren ontwaak, dromend dat haar lichaam nog om me heen golft in de branding, in de streling van de zachte zeewind...

Vagina ligt naast me te zonnebaden, een been opgetrokken, haar armen languit langs haar hoofd in de gouden warboel van haar bruidssluier. Op de zwoele deining van haar borsten zweven haar glinsterende tepels op en neer, en haar navel lijkt naar me te lonken boven haar sensuele, nauwelijks zichtbaar wiegende heupbewegingen. Door het ruisen van de branding kan ik niet verstaan wat haar blinkende mond prevelt, maar ook zonder een woord voel ik de verleiding waarvan ze lijkt te dromen. Met fonkelende nagels streelt ze zichzelf met sierlijke handbewegingen, en als ze even in haar kruis reikt zie ik haar wipstootjes geven en hoor ik hoe ze zachtjes kreunt. Langzaam kom ik overeind, het zwaard van de liefde strekt zich uit naar haar tegemoetkomende hand... haar mond zakt losjes open, ze likt langs haar lippen... haar tedere vingertoppen leiden me tot ik met een been over haar heen kniel; het zwaard van de liefde dwaalt nieuwsgierig over haar zachte glooiingen, ze deint sensueel met haar warme buik als ik rondjes om haar navel maak...kreunend laat ze haar borsten zwellen als mijn ballen rond haar tepels rollen... ik glijd langs haar hals, hijgend beweegt ze haar hoofd achterover... en dan, met mijn knieën aan weerszijden van haar hoofd, bespeel ik met het zwaard van de liefde de fijne trekken van haar gezicht. Hijgend likt ze aan mijn ballen, ze streelt mijn billen, speelse vingertoppen gaan teder door mijn kruis...het zwaard van de liefde tintelt en wipt... mijn kruis ontspant, ik geef een wipstootje... en laat mijn orgasme de vrije loop.
Langzaam zoekt de liefdesolie zich een weg over haar wangen... het zwaard van de liefde dwaalt stuurloos over haar gezicht dat straalt van genot... haar tong zoekt en tast door zacht romig schuim, het zwaard van de liefde glijdt tussen haar lippen... haar hoofd rolt heen en weer, ik spuit en spuit... tot ze gulzig toehapt. Kreunend streelt ze mijn ballen, ze sabbelt, likt en hapt, haar blinkende lippen volgen de rondingen waarlangs ze op en neer glijden... ze drinkt, zwelgt, kokhalst als het zwaard van de liefde in haar keel reikt... ik spuit en spuit... haar mond loopt over... Hijgend onder mijn onbestuurbare wipstoten likt ze mijn plakkende kruis, en met een gorgelzucht geeft ze zich ontspannen over aan een sensuele massage. Strelend met het zwaard van de liefde kruip ik wijdbeens over haar heen, ze rolt heen en weer en biedt me haar mooiste plekjes... verleid door haar sensuele lenigheid balsem ik haar hele lichaam, ze kronkelt van genot, schuimende liefdesolie druipt gul langs haar flanken, tussen haar borsten, over haar buik, langs haar benen... langzaam verliest ze zich in een wonderschoon ballet, ze streelt zichzelf met sierlijke, sensuele bewegingen van haar zwierende slanke handen... tot heel haar lichaam ervan glimt. Ze komt gracieus overeind, neemt me teder in haar armen en kruipt onweerstaanbaar bij me op schoot. Gehuld in de waas van haar bruidssluier, zie ik van heel dichtbij hoe de tedere aanraking van haar gouden lokken haar tepels laat tintelen... ik streel haar tussen haar billen, langs haar hemelslange benen, graai zachtjes in haar kruis... hijgend laat ze me begaan, haar borsten zwellen, ze beweegt haar tepels over mijn gezicht, ik ruik de bedwelmende kersenlikeur... lonkend onder fonkelende wimpers likt ze langs haar blinkende lippen, haar vingertoppen dwalen langzaam, sensueel over haar doorschijnende, glimmend gebalsemde lichaam, zonder woorden zegt ze: dank je wel, ik voel me mooi...
Ze staat op, torent hoog boven me uit en spreidt vol overgave haar benen... ze vangt me tussen haar dijen, biedt me wijdbeens heupwiegend en wipstotend haar wijd open kut... ik grijp haar billen en hap gulzig toe, gracieus golvend zwelgt haar lichaam in genot, mijn tong wentelt en draait in de vochtige warmte van haar onderbuik... met hooggeheven armen geeft ze zich over, sierlijk achterovergebogen, golvend en deinend, hijgend en kreunend, haar mond wijd opengesperd, haar ogen gesloten... in volkomen extase grijpt ze mijn hoofd, berijdt wild mijn gezicht... ze likt langs haar lippen, haar borsten dansen, haar navel lonkt naar mij op het ritme van haar wiegende heupen... onhoudbaar stijgt en stijgt haar genot, tot een zalig hoogtepunt... Smachtende kreten waaien over het strand, haar kruis druipt wild over mijn gezicht en mijn tong is onverzadigbaar... sensueel dansend, kronkelend en hevig wipstotend geeft ze zich over aan haar orgasme, mijn handen volgen iedere beweging, strelen iedere glooiing van haar warme lichaam... tot ze met een schreeuw van puur genot in elkaar zakt en langzaam, heupwiegend langs mijn lichaam afdaalt. Haar navel wil me kussen, haar warme borsten rollen over mijn gezicht, haar billen deinen in mijn masserende handen, ik streel achterlangs haar druipende kruis... hijgend, smachtend verzwelgt ze me in haar omhelzing, haar bruidssluier kolkt en wolkt om ons beiden heen, streelt onze intiemste plekjes... en we verdrinken in onze tongzoen als het zwaard van de liefde zich in haar gouddonzen kruis nestelt.
Ons paringsritme golft loom en sensueel, haar handen glijden teder om het zwaard van de liefde, haar vingertoppen spelen met mijn ballen... onweerstaanbaar leidt ze me naar haar happende kut, die nat en warm op me wacht... langzaam en soepel glijd ik bij haar binnen, ze trekt, ze zuigt me naar zich toe, onze omhelzing krioelt, mijn orgasme stroomt en stroomt... onze tongzoen glibbert, sopt bijna, ze hijgt en kreunt mee met ons zwoele paringsritme, ze ontvangt me wijdbeens, langzaam kruisen haar sierlijk zwaaiende benen zich achter mij... haar kut hapt in mijn ballen, ons soppende kruis wordt één... met kleine wipjes van onze heupen dagen we elkaar uit, hijgend en kreunend trilt haar tongzoen in mijn gezicht als orgasme na orgasme door haar doorschijnende lichaam golft, onverzadigbaar geeft ze zich over aan onze oneindige paringsdans...
Het zwaard van de liefde wordt langer en langer, reikt dieper en dieper in haar soppende buik... Glibberend van de liefdesolie strelen, masseren, boetseren we elkaars lichaam, bespelen we elkaars intiemste plekjes... smachtend en geil laat ze haar borsten over mijn gezicht rollen, de kersenlikeur van haar tepels smelt op mijn tong... met wijd open mond happen we opnieuw naar elkaars verlangend uitgestoken tong, we raken hopeloos verstrengeld in een wildgeile zoen...
Haar kut stroomt over, soppend en schuimend kloddert liefdesolie langs onze dijen, tussen onze billen, we zepen elkaar in en worden wild van elkaar, kreunend rollen we vrijend over het strand... Het zwaard van de liefde reikt tot in haar keel, kokhalzend en schuimbekkend komt ze overeind, ze geeft hartstochtelijk over, en zwelgend in haar orgasme begint ze me als een wilde furie te berijden. Haar gouden lokken dansen om haar heen terwijl ze zich helemaal inzeept, verleidelijk deinend, kronkelend, hijgend en kreunend... ze wordt steeds wilder, haar sierlijke handen zwieren soppend over haar glimmende rondingen door weldadig druipend schuim... haar borsten zwellen soppend in mijn graaiende handen, gorgelhijgend legt ze haar hoofd achterover, mond wijd opengesperd, tong uitgestoken, zwelgend in wellust... haar navel lonkt naar me op het ritme van haar wiegende heupen... hevig overgevend daalt ze over me neer, onze omhelzing schuimt, haar borsten rollen glibberend, soppend en schuimend over mijn gezicht, haar tepels strelen mijn wangen... hijgend, kreunend en schuimend komt haar happende, druipende mond dichterbij, onze eindeloze tongzoen is geiler dan ooit...
Ik rol bovenop en berijd haar liefdesspagaat met soppend stuiterende wipstoten, ze hijgt, kreunt, kermt, gorgelt, kokhalst, schuimbekt, geeft hevig over, keer op keer op keer... golf na golf na golf... stoot na stoot na stoot... orgasme na orgasme na orgasme... haar benen zwaaien wild en sierlijk door de lucht, kronkelend van genot spartelt haar schuimende, soppende, smachtende, onverzadigbaar geile lichaam onder mij in de stralenkrans van haar bruidssluier... ik daal neer en verdrink in de schuimende kersenjam van haar glibberzoen, haar honingtong druipt in mijn mond, haar adem kriebelt op mijn wangen... we rollen in een onontwarbare schuimklodderkluwen door de opkomende vloed, drijven naar open zee en zinken weg in de peilloze diepte... ons eindeloos orgasme deint mee met de branding van ons golvende paringsritme, en breidt zich uit tot een oceaan van hartstocht die stormt en beukt op de kust van ons Liefdeseiland... een huizenhoge breker spat uiteen op het strand, en boetseert opnieuw onze lichamen uit het schuim waarin we zijn opgelost...

Bezoek ook eens mijn profiel pagina om meer over mij te weten te komen, een overzicht te zien van mijn al mijn verhalen of om een berichtje voor me achter te laten! Ook kun je je hier aanmelden om direct een mailtje te ontvangen als ik een nieuw verhaal heb geplaatst!
Schrijf Een Reactie
Lees Reacties (0)
DE 15 NIEUWSTE "Hetero" VERHALEN
:: Heerser Harry - 2Door: RC.Amsterdam
Gelezen: 1178x
Reacties: 0
Lengte: Gemiddeld
Tags: Hoerenlopen
19-06
7.9
:: Geile EvelienDoor: Barteljoris
Gelezen: 4322x
Reacties: 1
Lengte: Lang
Tags: Neuken, Pijpen, Vingeren, Ontmaagding, Lesbisch
19-06
9.2
:: I Kissed A Girl ..and MoreDoor: MissT
Gelezen: 1468x
Reacties: 1
Lengte: Gemiddeld
Tags:
18-06
8.5
:: Mijn Vrouw Kan VakerDoor: Jans
Gelezen: 10219x
Reacties: 3
Lengte: Kort
Tags:
18-06
7.4
:: Geil - 48 - Hesther - 2Door: RC.Amsterdam
Gelezen: 2880x
Reacties: 0
Lengte: Gemiddeld
Tags: Neuken
18-06
8.3
:: Anders Dan AndersDoor: Mirum
Gelezen: 7740x
Reacties: 6
Lengte: Gemiddeld
Tags:
17-06
8.2
:: Toy Boy - 2Door: Harry
Gelezen: 7047x
Reacties: 1
Lengte: Lang
Tags: Beffen, Face Sitting, Lesbisch
17-06
8.9
:: De Motorvakantie - 5Door: Erolover
Gelezen: 4480x
Reacties: 1
Lengte: Lang
Tags:
17-06
9.0
:: Heerser Harry - 1Door: RC.Amsterdam
Gelezen: 2875x
Reacties: 0
Lengte: Lang
Tags: Heersen, Neuken, Hoereren
17-06
8.2
:: Hotelhoer SpelenDoor: Roy En Tony
Gelezen: 10666x
Reacties: 4
Lengte: Gemiddeld
Tags:
16-06
8.2
:: Een Toevallige Toy BoyDoor: Harry
Gelezen: 10102x
Reacties: 2
Lengte: Lang
Tags:
16-06
8.6
:: De Nacht Na...Door: Jef
Gelezen: 4483x
Reacties: 0
Lengte: Kort
Tags: Squirten, Likken Neuken
16-06
7.8
:: Geweldig Afscheidsfeestje!Door: Yourcaptain
Gelezen: 5905x
Reacties: 2
Lengte: Lang
Tags:
16-06
8.0
:: Geil - 48 - Hesther - 1Door: RC.Amsterdam
Gelezen: 1448x
Reacties: 0
Lengte: Gemiddeld
Tags: Sauna, Bevrediging, Hoereren
15-06
8.3
:: Een Vrouw Neukt...Door: Harry
Gelezen: 14364x
Reacties: 3
Lengte: Gemiddeld
Tags: Hakjes, Brede Heupen, E Cup,
15-06
7.9
Algemene Voorwaarden -  Contact -  FAQ -  Inloggen -  RSS Feeds -  Webmasters
Opwindend.Net Mobiel -  Opwindend.Net Webcams -  Opwindend.Net Twitter -  Opwindend.Net Webshop

Copyright 2000 - 2018 Opwindend.Net